Trần Văn Chánh là tên “đạo tặc” bỉ ổi

Thiết nghĩ thái độ đúng đắn của các bậc hiền tài cũng như mọi dân chúng nói chung là phải đặt quyền lợi quốc gia - dân tộc lên trên hết để góp phần cùng toàn dân giữ cho đất nước được độc lập, trường tồn, nhân dân được yên bình xây dựng đất nước, mưu cầu hạnh phúc. Đó là bổn phận của những ai thực sự là người con đất Việt. Read more

Ai thờ ơ về chính trị, hỡi Trần Anh Dương?

Quan điểm “đến khi nào chúng ta nên quan tâm các vấn đề chính trị” của Trần Anh Dương chỉ là lời lừa bịp, dối trá, phi khoa học, phản động về chính trị. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, miễn dịch trước những thông tin sai trái, vô căn cứ đó của y, bảo vệ tính đúng đắn khoa học, cách mạng của những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước. Read more

Bộ mặt thật của RSF

Tổ chức RSF thực chất chỉ là một công cụ đắc lực cho các tổ chức phản động nhằm chống phá tình hình nội bộ các quốc gia, chứ chẳng hề có cái gọi là “tự do” như họ quảng bá. Thực chất, RSF hoạt động chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của một số quốc gia và tổ chức, chứ không phải vì dân chủ và nhân quyền như họ rêu rao. Đó là bộ mặt thật của tổ chức RSF Read more

Cấn Thị Thêu “miếng mồi béo bở” của những “nhà dân chủ”

Việc Cấn Thị Thêu bị xét xử với tội danh gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 245, Bộ Luật hình sự là hoàn toàn đúng pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào “lên tiếng” hay kích động “đòi thả tự do” cho Cấn Thị Thêu đều phi lý và thể hiện rõ mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại công lý và Luật pháp Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam phải luôn cảnh giác, tỉnh táo với những chiêu trò đục nước béo cò của “nhà dân chủ” giả hiệu. Read more

Bùi Tín: đừng nói bậy, chửi càn

Xin hỏi Bùi Tín rằng Tạp chí Cộng sản điện tử, hay Báo điện tử VOV có thuộc bộ máy tuyên truyền đồ sộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không. Chắc chắn câu trả lời của Bùi Tín sẽ là có, bởi với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nói bậy, chửi càn của mình, Bùi Tín biết rõ điều này. Vì vậy, nếu Bùi Tín cho rằng, bộ máy tuyên truyền đồ sộ của Đảng Cộng sản Việt Nam im lìm, không có một bản tin, thông báo nào về cuộc gặp quốc tế các Đảng công sản và công nhân lần thứ 18 là hoàn toàn bịa đặt Read more

Quân đội không thể đứng ngoài chính trị

Lịch sử nhân loại từ khi hình thành quân đội với tính cách là một tổ chức vũ trang của một nhà nước, một giai cấp nhất định nào đó cho đến nay chưa có và không hề có một quân đội nào đứng ngoài chính trị. Khẳng định trên đây là một thực tế khách quan, một chân lý, thiết nghĩ ai cũng biết điều đó. Read more

Lại chiêu trò “mượn gió bẻ măng”

Âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch vô cùng thâm độc, dễ làm cho quần chúng nhân dân dao động, mất cảnh giác. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, nâng cao tình thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, nhìn nhận rõ bản chất, nhận diện đúng sự thật của vấn đề, không để các thế lực thù địch có cơ hội tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Read more