Đã hiểu lầm, sai trái lại còn to mồm

Chiêu trò tuyên truyền những luận điệu phản động, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, cho dù có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu, cũng sẽ bị lật tẩy. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta luôn tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Read more

Phải chăng phát huy sức mạnh toàn dân tộc là điều bất khả thi?

Trên trang mạng “Việt Nam thời báo” có đăng bài viết “Nên làm gì để tiến lên chủ nghĩa xã hội” của Đào Đức Thông. Tác giả đã đưa ra luận điểm rằng: “Trong thực tế xã hội của ta hiện tại, việc tập trung trí tuệ là điều bất khả thi”. Tuy nhiên, thực tế những gì đương diễn ra ở Việt Nam đã hoàn toàn bác bỏ luận điểm trên của Đào Đức Thông. Read more

Bùi Quang Vơm lại “bơm”, lại “vá”

Đằng sau những điều mà Bùi Quang Vơm viết là một mưu đồ chính trị phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, mưu đồ, thủ đoạn đó cũng đã lạc hậu lắm rồi, cũ lắm rồi, nhân dân Việt Nam có đủ trình độ, bản lĩnh và trí tuệ để nhận biết đâu là chân lý, lẽ phải, còn đâu là những luận điệu phản động, mưu đồ, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch mà Bùi Quang Vơm vừa bơm vừa vá. Read more

Tiếng kêu tuyệt vọng của Trần Thảo

Vừa qua, ông Trần Thảo có bài viết “Đôi lời với ông Tống Văn Công” nhân việc ông Công xuất bản cuốn hồi ký “Đến già mới chợt tỉnh - Từ theo cộng đến chống cộng” tại Mỹ. Trong bài viết, bằng những lời lẽ miệt thị, hằn học, ông Trần Thảo đã chửi bới, thóa mạ chế độ và những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” với ông như thể ông là bậc bề trên có quyền chỉ bảo người khác. Vậy đâu là sự thật, đâu là dối trá trong bài viết của ông Trần Thảo? Read more

Suy diễn, bịa đặt về TPP của Trương Nhân Tuấn là sai lầm

Rõ ràng, những luận điệu trong bài viết Trương Nhân Tuấn đã cố tình xuyên tạc, vu khống về báo chí nước ta và các nội dung của TPP nhằm phủ nhận, phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta - chúng ta hãy cảnh giác với những luận điều thâm hiểm này. Read more

Cực đoan, giáo điều là liều thuốc độc

Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Việt Nam, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Những cách hiểu phiến diện, máy móc, không thấy rõ sự đổi mới, phát triển là sai lầm về nhận thức. Từ sai lầm về nhận thức nếu không phê phán để thay đổi sẽ dẫn tới thoái hoá về tư tưởng chính trị, rơi vào biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, để các thế lực thù địch và cơ hội về chính trị lợi dụng chống phá. Read more