“Nước mắt” của ông Tô Hải

Đọc bài viết “Vì sao mình không thể vui được khi những ngày 19/12-22/12 mỗi năm lại đến?” của tác giả Tô Hải đăng trên danlambaovn.blogspot.com, tôi thiết nghĩ bài viết của ông Tô Hải không hẳn chỉ nhằm vào mục đích ấy mà nội dung chủ yếu của bài viết lái sang hướng khác, mượn cớ bàn về cuộc chiến đấu của đồng đội ông đã ngã xuống trước ngày Toàn quốc kháng chiến để phỉ báng, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như truyền thống đấu tranh cách mạng.

Vì tự cảm thấy không đủ lý lẽ để biện bạch, làm “tường minh” được cái vỏ bọc của một ý đồ đen tối của mình nhằm đánh lừa độc giả, ông Tô Hải đã dùng ngón bài quen thuộc là tung hỏa mù bằng cách mượn lời và danh tiếng của người khác để bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước “một bộ phận cầm quyền chóp bu đặt lợi ích của chúng”… “lên trên Tổ quốc và dân tộc”… Đây là một thủ đoạn nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động, tạo nên sự phản ứng trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Tín – kẻ lưu vong phản quốc

Mới đây, trên mạng “lề trái” có đăng bài viết “khi chính quyền cộng sản làm từ thiện” của Bùi Tín. Những nội dung ông ta đề cập trong bài viết không có gì mới mẻ, tất cả đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin từ lâu, như: tình hình thiên tai ở miền trung, xâm nhập mặn ở đồng bằng song Cửu Long, cá chết ở miền Trung… cái mà tôi quan tâm chính là thái độ, cách bình luận, đánh giá của ông có gì đó gò ép, gượng gạo.

Ông luôn có cái nhìn thiếu khách quan, thiếu trung thực nên mới đưa ra cách nhìn nhận và bình luận sai lệch như vậy; cũng có thể do thiếu thông tin mà cũng có thể do thiếu một cái tâm sáng, nên ông đã không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra những nội dung ông ta viết: Ông ta cho rằng “các thiên tai”… “bão quét, lụt lội, lũ to” … “đồng bằng sông Cửu Long khô hạn” đều liên quan đến Đảng cộng sản Việt Nam”, lẽ nào ông ta lại không biết thiên tai là quy luật của tự nhiên, có quốc gia nào mà không phải đối chọi với chúng?… Đọc tiếp

Read more
1935097total sites visits.