Xuyên tạc, vu khống, chống Đảng, Nhà nước – Căn bệnh “nói dóc” cần chữa trị ngay

Mới đây, trên trang mạng xã hội có học giả vỗ ngực tự xem mình là người am tường về “chính trị” và “sinh hoạt chính trị” rồi đưa ra ý kiến tỏ vẻ hoài nghi có hay không có “chính trị gia” – “người làm chính trị” và “sinh hoạt chính trị” ở Việt Nam. Kể cũng nực cười, vì kẻ tự vỗ ngực là người hiểu biết về chính trị nhưng lại chẳng hiểu gì về chính trị.  Chính trị nói một cách đơn giản là những vấn đề trong hoạt động, trong quan hệ giữa các nhóm xã hội lớn, trước hết là các giai cấp, cũng như giữa các dân tộc và các nhà nước. Suy cho cùng, chính trị là khoa học và nghệ thuật đấu tranh giai cấp, là những biểu hiện tập trung của kinh tế và có vai trò tác động trở lại với kinh tế và các hình thái ý thức khác…

Sự khác nhau trong các cách khái quát về chính trị, chỉ là ở cấp độ và phạm vi nghiên cứu, nhưng đều thống nhất về bản chất – chính trị, là quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Formosa đâu phải là “canh bạc”

Trong khi cả nước đang bận rộn để hoàn tất những công việc cuối năm 2016, chuẩn bị đón chào năm mới 2017, thì những kẻ rỗi hơi như Nguyễn Hoàng Hải lại cố nhào nặn để tung lên mạng những thông tin bịa đặt và cách nhìn méo mó về sự cố môi trường do Công ty Formosa gây ra hồi đầu năm. Dù được che đậy bằng những lời lẽ trí trá, thoảng nghe có lý, song sự đời “giấy không gói được lửa” vì qua bài viết này, mục tiêu, tâm địa của Nguyễn Hoàng Hải đã phơi bày, đó là quy kết tội lỗi cho Đảng, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các cấp trong sự cố môi trường; kích động nhân dân chống đối lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Đôi điều với Nguyên Thạch

Trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạnh có bài viết “thế lực thù địch” và “phản động” là gì”. Bài viết thể hiện dã tâm đen tối, bất chấp luân thường đạo lý, thực hiện ý đồ xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ một cách trơ tráo đến cùng của Nguyên Thạnh về sự  lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam.

Bài viết của Nguyên Thạch đã cố tình bóp méo, xuyên tạc khi tìm cách chẻ chữ cụm từ “thế lực thù địch và phản động rồi trắng trợn vu cáo: “chính đảng CSVN mới là thế lực thù địch của dân chúng Việt Nam”. Nhưng những luận điệu xảo trá của y không thể đánh lừa được ai bởi với mọi người dân Việt Nam, chẳng cần phải mất công nghiên cứu, tìm hiểu, ai cũng hiểu rằng những người đi ngược lại nguyện vọng và ý chí của nhân, phá hoại công cuộc xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân thì chính đó là “Lực lượng thù địch” và “Phản động”.… Đọc tiếp

Read more
1935101total sites visits.