Xuyên tạc, vu khống, chống Đảng, Nhà nước – Căn bệnh “nói dóc” cần chữa trị ngay

Mới đây, trên trang mạng xã hội có học giả vỗ ngực tự xem mình là người am tường về “chính trị” và “sinh hoạt chính trị” rồi đưa ra ý kiến tỏ vẻ hoài nghi có hay không có “chính trị gia” – “người làm chính trị” và “sinh hoạt chính trị” ở Việt Nam. Kể cũng nực cười, vì kẻ tự vỗ ngực là người hiểu biết về chính trị nhưng lại chẳng hiểu gì về chính trị.

Read more

Formosa đâu phải là “canh bạc”

Việc dựng chuyện rỉa rói, để kiếm ăn là chiêu bài của bọn đội lốt dân chủ, của những kẻ cơ hội chính trị như Nguyễn Hoàng Hải cùng bè nhóm có tâm địa xấu xa, đen tối. Với những đối tượng này cần nghiêm trị bằng pháp luật, vì chúng luôn cố tình xuyên tạc, tìm cách chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quấy rối cuộc sống thường ngày của chúng ta.

Read more

Đôi điều với Nguyên Thạch

Cần nhắc lại với với ông Nguyên Thạch rằng, chỉ có Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam mới có quyền chỉ tên, vạch mặt những ai là “Lực lượng thù địch” và “Phản động”. Bởi, Nhân dân Việt Nam là cán cân chân lý, là người đánh giá chính xác vai trò, uy tín của Đảng. Còn những kẻ theo đóm ăn tàn, bán nước cầu vinh, vụ lợi chính trị, vô lương, vô đạo, tuyên truyền bịa đặt, đổi trắng thay đen như ông Nguyên Thạch thì không đủ tư cách, nhân phẩm và trí tuệ để bàn luận ai là thù địch, ai là phản động của nhân dân Việt Nam .

Read more