“Bình mới, rượu cũ” của Bùi Tín

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, ông Bùi Tín lại tung lên mạng xã hội bài viết: Năm 2017: Bàn về “cũ”, “mới”. Xuyên suốt nội dung bài viết vẫn một luận điệu cũ, thể hiện rõ bản chất không thay đổi của ông là sự thù địch đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trước tiên, ông Bùi Tín lại lấy “câu chuyện Thành Đô” để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ông nói phương châm 16 chữ vàng và quan hệ 4 tốt giữa Việt Nam và Trung Quốc nêu ra ở Thành Đô là những cái gông ác nghiệt tròng vào cổ Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, dẫn đến hậu quả “mất rừng, mất biển”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo chân Trung Quốc, không coi trọng lợi ích dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Cần hiểu đúng bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngày 05/01/2017, trên mạng xã hội (VOA) có đưa ra cái gọi là “pháp quyền hay chuyên quyền của Nguyễn Tiến Trung. Đọc bài viết cho thấy, Nguyễn Tiến Trung không hiểu gì về nền dân chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Xin có vài lời trao đổi.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn luôn xác định mục tiêu cao nhất là vì con người; mọi quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các cơ quan nhà nước do mình trực tiếp bầu ra; nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và thể hiện địa vị tối cao của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; ở đó các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là thống nhất và có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền đó; nhà nước do một đảng duy nhất lãnh đạo – Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Dã tâm thâm độc của Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Mới đây, trên một số “diễn đàn dân chủ” xuất hiện bài viết “Hậu quả chính sách “ba không” của ĐCSVN” của Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Bài viết thể hiện rõ nhận thức lệch lạc và dã tâm nguy hiểm của Nguyễn Vĩnh Long Hồ, mưu toan lái Việt Nam chệch khỏi đường lối độc lập, tự chủ trong thực hiện chính sách quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hòng “đục nước béo cò”.

Thứ nhất, để bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ biển, đảo, Việt Nam luôn giữ vững và thực hiện nhất quán chính sách: “Không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không để cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”.… Đọc tiếp

Read more

Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là tổn thất vô cùng to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành cải cách, đổi mới và đã giành được những thành tựu to lớn, tiếp tục phát triển. Sau 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua sử dụng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Sự ngụy biện, xảo trá của Nguyên Thạch

Gần đây, trong bài viết: “Hệ quả của những cơ chế độc tài toàn trị”, Nguyên Thạch lại một lần nữa trắng trợn, vu cáo, xuyên tạc, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng.

Thứ nhất, Nguyên Thạch cho rằng: chủ nghĩa cộng sản và xã hội của nó là một thứ xã hội đầy gian dối, lừa mị, xấu xa và tệ hại hơn bất cứ xã hội tệ hại nào khác. Trước khi nói ra điều đó, chắc Nguyên Thạch cũng biết, trong lịch sử phát triển của xã hội, quần chúng lao động luôn ước mơ được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng đó.… Đọc tiếp

Read more

Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Mới đây, ngày 23/12/2016, trên mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Thế lực thù địch” và “phản động” là gì? của tác giả Nguyên Thạch. Bài viết nhằm kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, chia rẽ Đảng với Nhân dân. Xin có đôi điều cùng trao đổi, suy ngẫm từ góc độ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhân dân Việt Nam để nhận dạng đâu là thù địch, phản động.

1. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhân dân Việt Nam được hình thành khách quan, là điều kiện tiên quyết bảo đảm đưa dân tộc Việt Nam phát triển.Đọc tiếp

Read more

Sự ảo tưởng, mộng mị của Thạch Đạt Lang

Ngày 02/1/2017, Thạch Đạt Lang lại đăng đàn bài viết “Chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ tồn tại bao lâu nữa?”. Ngay từ đầu bài viết, y đã thảng thốt nêu ngay câu hỏi này để mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc. Bởi vì, cứ theo cách mà Thạch Đạt Lang viết thì y đã mòn mỏi ngồi chờ ngày chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ từ lâu lắm rồi. Nghĩ mà thấy thương cho Thạch Đạt Lang. Y tâm sự rằng: ngay từ cuộc cách mạng Hoa Lài năm 2011 ở Tunisia, rồi đến cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập lật đổ nhà độc tài Muhammad Mubarak ở Ai Cập, … y cứ ảo tưởng chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ ngay từ hồi đó. Thế nhưng đã 6 năm qua đi từ cách mạng Hoa Lài, mùa Xuân Ả Rập, tình hình Việt Nam đã xảy ra nhiều biến động lớn về chính trị… nhưng Thạch Đạt Lang cảm thấy dường như chế độ Cộng sản Việt Nam chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ sự sụp đổ đang kề cận, y cảm thấy buồn quá, thất vọng quá.… Đọc tiếp

Read more
1935102total sites visits.