Chúc ông Bùi Tín – Xuân Đinh Dậu năm 2017

Những ngày đầu năm 2017, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải không ít bài viết của Bùi Tín, tuyên truyền, xuyên tạc về việc Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đáng chú ý là viết: “Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Lú lẫn đến thế là cùng!” của ông trên trang Blog VOA ngày 11/01/2017. Trong bài viết, Bùi Tín khẳng định: “Hơn 40 năm nay đã có khá nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng xem ra các nghị quyết như thế đã tỏ ra ít hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trượt dài trên con đường suy thoái, tha hóa nghiêm trọng chưa từng có.” Theo Bùi Tín, nguyên nhân của tình trạng trên là do “các nghị quyết về xây dựng Đảng đều chệch hướng, bắt mạch không chính xác, đúng sai không rõ ràng, phải trái không tách bạch.” Rồi Ông suy diễn và quy kết “Nghị quyết Trung ương 4/XII vừa ban hành là một văn kiện sai lầm tệ hại theo tư duy sai lầm lẫn lộn, trái, phải, đúng, sai.… Đọc tiếp

Read more
1935099total sites visits.