Sự thật ở Việt Nam bác bỏ những lời ngụy biện, gian dối của Đào Tăng Dực

Những lời lẽ mà Đào Tăng Dục đưa ra đích thực là xuyên tạc, phản động, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; gây chia rẽ mối đoàn kết trong Đảng và làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng. Mỗi chúng ta bằng chính đôi tay và khối óc của mình hãy chung tay, chung sức, đồng lòng cùng góp sức xây dựng, phát triển nước nhà tốt đẹp, giàu mạnh và tiến bộ hơn nữa.

Read more

Bùi Tín – Kẻ điên khùng, nhảm nhí

Bùi Tín, kẻ bất mãn với chế độ, luôn tìm cách xuyên tạc và chống phá đường lối chủ trương của Đảng ta. Bùi Tín ơi, giọng điệu của ông bây giờ là rất xảo trá, nhưng chẳng lừa bịp được ai, ông hãy tỉnh giấc mơ hão huyền để trở về hiện thực.

Read more