Nguyễn Vũ Bình – kẻ lưu manh, phá Đảng

Ngày 30/12/2016, trên không gian mạng xuất hiện bài viết của Nguyễn Vũ Bình với tựa đề: “Quan điểm về cộng sản thời hậu cộng sản? bài viết đã xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa cộng sản, trắng trợn cho rằng “Với mục đích thống trị nhân loại bằng nghệ thuật tiêu diệt và đày đọa con người, chủ nghĩa cộng sản (hay các chế độ cộng sản) đã trực tiếp và gián tiếp giết chết hơn 100 triệu người và đày đọa hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới”. Nguyễn Vũ Bình còn hồ đồ đưa ra nhận định: “Việt Nam là một trong số các nước gặp phải họa cộng sản, trong thảm họa chung của nhân loại”. Đây là luận điệu xuyên tạc sự thật, vô căn cứ, nằm trong ý đồ của các thế lực, thù địch nhằm hướng tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Thị Từ Huy ngắn lưỡi, ngọng mồm

Đầu năm 2017, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những bài viết xuyên tạc sự thật lịch sử đã và đang diễn ra ở Việt Nam, trong đó có bài viết: “nền chính trị độc tài Việt Nam còn tồn tại lâu” của Nguyễn Thị Từ Huy. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn tình hình tham nhũng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết sự cố môi trường, phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Từ Huy đã phủ nhận chủ trương và kết quả đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thị nói, càng hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Đông đảo công chúng đều biết, tham nhũng đang là một vấn nạn chung của toàn cầu, không riêng một quốc gia nào.… Đọc tiếp

Read more

Thùng rỗng kêu to

Với nhan đề: “Vẫn cứ mị dân” Phạm Trần trên Danlambao lại tiếp tục nhặt nhạnh, tập hợp một số thông tin mà theo ông ta là các thông tin đó đã đăng ở sách này, báo khác… rồi đi đến cho rằng “Đảng ta khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 là họ chưa hết mị dân”. Chẳng hơi đâu mà đi lần độ thật, giả từng thông tin mà Phạm Trần thống kê trong bài viết nhưng điều dễ nhận ra ngay rằng những đoạn trích theo kiểu nhặt nhạnh, chắp nối một cách có chủ định chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam thì được phơi bày quá lộ liễu.

Đáng lẽ ra, trước khi đặt bút viết ra một rổ hổ lốn thông tin vụn vặt ấy thì Phạm Trần nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam, chí ít là trong vài trăm năm lại đây.… Đọc tiếp

Read more
1927253total sites visits.