Ngô Nhân Dụng hay Ngô Bất Nhân?

Mọi người dân Việt Nam đều có thể thấy rõ tâm địa độc ác, bệnh hoạn của Ngô Nhân Dụng. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với mưu hèn, kế bẩn của Ngô Nhân Dụng, kẻ bất nhân, bất nghĩa, vô đạo đức.

Read more

Không ai tin “chiêu trò” cũ rích!

Hãy tôn trọng lịch sử, đừng vì thái độ hằn học mà “bới lông tìm vết”, “bới móc” xuyên tạc, bóp méo, bôi đen các sự kiện lịch sử của dân tộc, cũng như “bới móc” lịch sử đời tư của cá nhân các anh hùng, lãnh tụ đã được cả dân tộc thừa nhận, suy tôn và tin theo mà mang tiếng là đắc tội với hậu thế.

Read more

Không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo

Các thế lực phản động lợi dụng triệt để vấn đề tôn giáo để cổ súy tư tưởng ly khai, chống đối, ráo riết ủng hộ những phần tử bất mãn, quá khích nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn, đòi lật đổ chế độ ở nước ta. Vì vậy, chúng ta cần nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng để có biện pháp xử lý kịp thời

Read more

Bịa đặt – Nguyễn Vũ Bình tự vạch mặt mình

Những luận điệu bịa đặt của Nguyễn Vũ Bình chẳng những không đánh lừa được ai mà còn làm cho mọi người nhận rõ bản chất cơ hội, phản động của hắn. Chúng ta cần lên án, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái nêu trên.

Read more