Ngô Nhân Dụng hay Ngô Bất Nhân?

Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện bài viết: “Không tự chuyển hóa là phản bội dân tộc” của tác giả Ngô Nhân Dụng. Vậy, sự thực sự kêu gọi “tự chuyển hóa” mà Ngô Nhân Dụng “múa bút, khua môi” đó là như thế nào? Và thực chất tâm địa của Ngô Nhân Dụng là gì?

Thứ nhất, Ngô Nhân Dụng lừa bịp coi tội phạm chống đối, giết người là “dân oan”, cổ xúy cho tội ác. Đọc bài viết của Ngô Nhân Dụng đến đoạn y nói về hành động giết nhiều người của Đặng Ngọc Viết tại Thái Bình năm 2013 và gọi Đặng Ngọc Viết là “dân oan” thì thực sự tôi cảm thấy ghê sợ cái con quỷ dữ đang ẩn náu trong não trạng bệnh hoạn của Ngô Nhân Dụng.… Đọc tiếp

Read more

Không ai tin “chiêu trò” cũ rích!

Gần đây trên các trang mạng xã hội, hai ông đồng họ Lê là Lê Quí Trọng và Lê Quang Ngọ lại tiếp tục “chiêu trò” “thủ đoạn” cũ rích mà những kẻ thù địch hay dùng để xuyên tạc, bôi xấu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về quan điểm lịch sử, có lẽ ai cũng thừa nhận rằng lịch sử rất công bằng và có quy luật vận động của riêng nó, trong quá trình vận động của lịch sử thì bất luận thời kỳ nào, lịch sử cũng luôn để lại những dấu ấn, trầm tích mà bất luận một ai đó dù cố ý hay vô tình cũng không thể phủ nhận, hay xóa bỏ được nó. Chắc hai ông họ Lê cũng không thể không thừa nhận Dân tộc Việt Nam với lịch sử dựng nước và giữ nước qua mấy nghìn năm lịch sử, dù trải qua bao thăng trầm, biến cố nhưng cũng đã dựng lên nhiều mốc son vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc mà cho đến nay, bất luận một thế lực nào, bất cứ một ai, dù họ theo quan điểm, đường lối chính trị nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận và càng không thể xóa bỏ được những truyền thống vẻ vang đó, trái lại nó sẽ mãi mãi trường tồn cùng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo

Trong những năm gần đây các thế lực phản động lợi dụng triệt để vấn đề tôn giáo để cổ súy tư tưởng ly khai, chống đối, ráo riết ủng hộ những phần tử bất mãn, quá khích nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn, đòi lật đổ chế độ ở nước ta. Vì vậy, chúng ta cần nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thứ nhất, chúng lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để kích động tư tưởng ly khai, tư tưởng chống đối trong cộng đồng, đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. Các thế lực thù địch nhìn nhận tôn giáo như một “lực lượng chính trị” có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Bịa đặt – Nguyễn Vũ Bình tự vạch mặt mình

Với cái nhìn của kẻ cơ hội, phản động, trong bài viết “Quan điểm về cộng sản ở Việt Nam” trên BlogFRA, Nguyễn Vũ Bình đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc cho rằng: “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lợi dụng quyền lực, sử dụng quyền lực để trục lợi từ các chính sách kinh tế” và Y còn vu cáo trắng trợn rằng Đảng, Nhà nước ta: “Đã dồn nén mọi giai tầng xã hội, mọi tôn giáo một cách cực kỳ khốc liệt”. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái của y.

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1927222total sites visits.