Các thế lực thù địch “được đằng chân, lấn lên đầu”

Nhìn lại kịch bản “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng ở Hungary, Ba Lan và Tiệp Khắc và triệt để áp dụng nó để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1989 có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn nhiều điều về mưu sâu hiểm độc của chúng và phải hết sức đề cao cảnh giác.

Nét mới trong triển khai thực hiện “diễn biến hòa bình” ở Cộng hòa dân chủ Đức là Mỹ và phương Tây đã tăng cường hối thúc “tự diễn biến” trong lòng Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức thông qua việc lợi dụng triệt để sự phân hóa trong giới lãnh đạo do mâu thuẫn nội bộ Đảng gây nên; đồng thời, rất quyết liệt trong việc tranh giành và sử dụng lực lượng thanh niên để kích động tính dân tộc Đức nhằm đánh thẳng vào các tổ chức và người đứng đầu Đảng, Nhà nước; từng bước chặt đứt mối quan hệ giữa đảng cầm quyền với quần chúng nhân dân, làm cho sự hoài nghi, thiếu tin tưởng vào đường lối của Đảng, sự quản lý điều, hành của Nhà nước tăng vọt trong dân chúng.… Đọc tiếp

Read more

Vết “dầu loang” của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Hungary là nước đầu tiên được Mỹ và phương Tây dùng làm thí điểm, “vật thí nghiệm” để áp dụng “diễn biến hòa bình” với các biện pháp can thiệp ngầm, sâu vào nội bộ Đảng và Nhà nước Hungary với kịch bản “không đánh mà thắng”; qua đó rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện chiến lược này để áp dụng rộng rãi vào các nước xã hội chủ nghĩa cả ở phương Tây lẫn phương Đông. Rõ ràng, những toan tính của Mỹ và phương Tây là rất chắc chắn, chúng đã cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử truyền thống và chọn khâu yếu căn bản, then chốt nhất là đánh vào lòng người, chiếm dụng con người; dùng biện pháp gây ảnh hưởng tâm lý đến tòan thể người dân Hungary để lôi kéo họ đứng về phía Mỹ và phương Tây; xa rời Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Khởi điểm của một chiến lược phi nhân tính “diễn biến hòa bình”

Chiến lược “diễn biến hòa bình” được hình thành trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, cuối thập kỷ 40, đầu thập kỷ 50 và hoàn chỉnh vào thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, hệ thống chủ nghĩa xã hội ra đời, chiếm 35% dân số thế giới; Liên Xô trở thành thành trì phe xã hội chủ nghĩa, phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh phát triển mạnh mẽ và trở thành một xu thế khách quan, phổ biến. Cuộc đấu tranh “ai thắng ai”, giữa hai hệ thống: chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, diễn ra quyết liệt “một mất một còn”. Trong bối cảnh tình hình ấy, Mỹ và phương Tây tiến hành chiến lược toàn cầu “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản, hòng “hạ nhiệt cơn sốt”, sức lan tỏa bởi ảnh hưởng, tác động của Liên Xô đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.… Đọc tiếp

Read more

Đừng a dua, hùa theo bọn bán rẻ Tổ quốc

Phương châm của các thế lực thù địch trong thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” là: Chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu; kinh tế là mũi nhọn; ngoại giao làm hậu thuẫn và coi tôn giáo, dân tộc là ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự nhằm từng bước hạ bệ, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.

Phải chăng sự tồn tại và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là mối đe dọa giấc mộng làm bá chủ thế giới của Mỹ và phương Tây? Vì sao các thế lực thù địch lại căm thù Đảng Cộng sản Việt Nam và muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng?… Đọc tiếp

Read more

Đằng sau “diễn biến hòa bình” là mưu đồ đen tối, hèn hạ

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược toàn cầu phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ chủ mưu thực hiện nhằm chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh. Nói cách khác, chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch, được hình thành trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, nhằm chống phá, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, củng cố vai trò “xen đầm” của chủ nghĩa đế quốc…Bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” và các biện pháp đấu tranh “phi vũ trang”, các thế lực thù địch đã làm cho cho chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp vô vàn khó khăn; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.… Đọc tiếp

Read more

Vết xe đổ từ “diễn biến hòa bình”- một nỗi đau

Nhìn lại kịch bản và hậu họa của “diễn biến hòa bình” do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra thảm họa cho Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; mới sáng rõ sự kiên định vững vàng, thái độ bình tĩnh, tự tin, mưu lược sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đó là một tài sản vô giá, một loại vũ khí đặc biệt tinh nhuệ mà chúng ta sở hữu, kẻ thù không bao giờ có được. Chính nhờ nó nên chúng ta đã vượt qua sự tàn phá của cơn cuồng phong, bão táp của “diễn biến hòa bình” từ trời Âu ập đến; không lặp lại “vết xe đổ” mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu gặp nạn do trúng mưu kế của địch.… Đọc tiếp

Read more

Chống “diễn biến hòa bình” – chiến đấu trong thời bình

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết làm phá sản âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là một trong những nội dung rất cơ bản của nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Một trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam; trực tiếp đem lại những thành công của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.Đọc tiếp

Read more
1927246total sites visits.