Cú sốc và bước lùi của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Tại sao "diễn biến hòa bình" đã không thành công ở Trung Quốc và Cuba? Phải chăng ở hai nước này, các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa không mắc mưu "diễn biến hòa bình"? Có lẽ thực tiễn đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở các nước này đã trả lời, giải đáp câu hỏi đó. Read more

Thêm một chiêu trò xuyên tạc rẻ tiền của Việt Tân

Chân tướng và bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân một lần nữa lại được phơi bày và lật tẩy rõ ràng; đằng sau các chiêu trò mà chúng đã thực hiện đối với sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung là cả một kịch bản đã được dàn dựng sẵn nhằm kích động chống phá chính quyền, chống phá chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước nhưng được che đậy, dưới mác “bảo vệ môi trường”. Read more
2427791total sites visits.