Không thể “vơ đũa cả nắm” kẻ chủ mưu “diễn biến hòa bình” ơi!

1. Trung Quốc và Cuba là hai nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, song vượt lên trên mọi khó khăn, thách thức, nội bộ đảng, nhà nước thật sự đoàn kết, thống nhất; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, thống nhất, thực hiện nghiêm minh. Đảng Cộng sản và Nhà nước đã đề ra chiến lược phòng, chống “diễn biến hòa bình” một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đã xử lý đúng đắn các mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc; luôn quan tâm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng thành quả, lợi ích của công cuộc cải cách, đổi mới; làm cho người dân tin đảng, nhà nước và chế độ, gắn bó và ra sức cùng đảng, nhà nước chăm lo xây dựng chế độ xã hội mới; người dân cảm nhận được chính họ đang làm chủ cuộc sống, vận mệnh của mình.… Đọc tiếp

Read more

Cú sốc và bước lùi của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Các tác giả của chiến lược “diễn biến hòa bình” đã hý hửng chào đón thắng lợi sau sự kiện chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu nhưng chúng đã phải im lặng khi “diễn biến hòa bình” không áp đặt thành công ở Trung Quốc, một nước chiếm diện tích bằng 1/4 châu Á và 1/4 dân số thế giới. Khác với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, từ năm 1957, Mỹ đã rất thận trọng khi xác định Trung Quốc là một trong những trọng điểm chống phá bằng biện pháp “diễn biến hòa bình”. Nét đặc sắc của “diễn biến hòa bình” ở Trung Quốc được các thế lực thù địch vận dụng vô cùng khôn ngoan, xảo quyệt; song lại rất mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo; đó là sử dụng đồng thời nhiều biện pháp để làm tha hóa, biến chất bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó biện pháp tối ưu được chúng xác định là thúc đẩy “tự diễn biến, tự biến chất” do Mỹ và phương Tây chủ mưu, các thế lực phản động trong và ngoài nước trợ giúp.… Đọc tiếp

Read more

Thêm một chiêu trò xuyên tạc rẻ tiền của Việt Tân

Trưa ngày 19/2/2017, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cận cảnh một cống nước đang xả nước thải màu đỏ đục ngầu ra một địa điểm chưa xác định. Ngay lập tức, tổ chức khủng bố Việt Tân và các nhà dân chủ tự phong ở trong nước đã vội vàng lu loa và kết luận: cống xả thải trên là của Formosa, kèm theo những bình luận kích động: “Formosa tiếp tục bức tử biển miền Trung”, “Cơ quan môi trường đâu, hãy cứu biển Hà Tĩnh”. Những thông tin này đã khiến cho quần chúng nhân dân hoang mang lo lắng. Nhưng, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thì sự thật không phải như vậy. Và ngày lập tức những lời lu loa, vu khống của tổ chức khủng bố Việt Tân đã được phơi bày.Đọc tiếp

Read more
1927252total sites visits.