Tên y là Thiện Ý nhưng lòng đầy ác ý

Gần đây, xuất hiện một số bài viết nhằm hạ thấp vai trò của Quốc hội nước ta, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó điển hình là bài viết: “Đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi Quốc hội của đảng thành Quốc hội của dân” của Thiện Ý. Bài viết đưa ra luận điệu cho rằng: Quốc hội ở Việt Nam hiện nay là Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là Quốc hội của dân, tất cả các đại biểu Quốc hội, dù là đảng viên hay người ngoài đảng, đều do Đảng Cộng sản Việt Nam cử ra cho dân bầu để cai trị nhân dân một cách độc đoán. Luận điệu này là hoàn tài sai trái.

1. Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Đọc tiếp

Read more
1927250total sites visits.