Phạm Trần lừa bịp được ai?

Trong danh sách những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, Phạm Trần là một trong những kẻ hăng hái nhất. Mới đây, trên trang mạng “danlambao”, y  lại đăng tải một bài viết với tiêu đề hết sức xấc xược: “Những cái đầu đất sét made in Việt Nam”. Giọng điệu đầy cay cú trong bài viết cho thấy, Phạm Trần cuồng loạn trên con đường chống phá  Đảng và chế độ ta.

Thứ nhất, lặp lại những xuyên tạc cũ rích về công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền của nhân dân ta. Với luận điệu hồ đồ: “Nước Việt Nam đã có độc lập trên hình thức nhưng lãnh thổ không vẹn toàn là của Việt Nam”!, Phạm Trần lớn giọng thách thức: “Đã có ai trong Đảng Cộng sản Việt Nam chứng minh được lãnh thổ Việt Nam không bị Trung Hoa chiếm một mảng lớn trên đất liền, sau 2 cuộc chiến tranh biên giới 1979-1990?”.… Đọc tiếp

Read more
1933337total sites visits.