Donald Trump đảo lộn thế giới

Như bài viết trước đã đề cập (Vì sao Donald Trump trúng cử), chiến thắng của Donald Trump chưa hẳn bởi người dân Mỹ yêu quý ông ấy, mà họ hy vọng ông ấy có thể thay đổi nước Mỹ. Sự kiện này phản ánh mức độ thoái trào của toàn cầu hóa và cao trào của chủ nghĩa dân tộc. Lần đầu tiên kể từ trước chiến tranh thế giới thứ 2, người Mỹ chọn ra 1 vị tổng thống hứa hẹn đảo lộn chủ nghĩa quốc tế đã được những người tiền nhiệm trước đây áp dụng. Khi Donald Trump nắm quyền sẽ báo hiệu một nước Mỹ trong tương lai chỉ lo tập trung vào các vấn đề nội địa nước Mỹ nhiều hơn so với các vấn đề chung của quốc tế. Dưới đây là một vài góc nhìn về những vấn đề đó.… Đọc tiếp

Read more
1933335total sites visits.