Hồ Thanh Phát tự lấy tay tét vào mặt mình

Mới đây, Hồ Thanh Phát có bài viết “Cộng sản Việt Nam hôm qua, ngày nay và thời điểm 2020”. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phản động, bịa đặt về các sự kiện lịch sử đã diễn ra trong suốt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và ngay cả trong giai đoạn hiện nay; bôi xấu các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước, vu khống cho Đảng gây ra những đau thương, mất mát, thiệt hại để cho nhân dân đau khổ, đất nước ngày càng nghèo nàn, kém phát triển.

Nếu lướt qua bài viết, ai cũng nghĩ Hồ Thanh Phát là người rất am hiểu lịch sử, nắm chắc, hiểu rõ tường tận các sự kiện đã diễn ra bởi với độ dày dặn của những trang viết.… Đọc tiếp

Read more

Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình

Thời gian qua, có không ít bài viết mang nội dung xấu đăng trên Internet, trong đó có bài “sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ” của Mai Thanh Truyết. Nội dung bài viết không có gì mới, ngoài sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với đất nước, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng độc tài đặt ra cơ chế chuyên chính vô sản làm phương châm hành động và cai trị; đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một lực lượng chính trị mới. Xin góp cùng độc giả luận bàn về vấn đề này:

Trước hết, cần khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện tốt vai trò lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và vai trò đó ngày càng tăng.Đọc tiếp

Read more
1933338total sites visits.