Tạ Dzu có phải là tay sai của các thế lực thù địch?

Tháng 4 năm 2016 trên Vietbao online và một số blog, trong đó có blog danlambao, đăng tải bài viết: “Vấn đề của Đảng Cộng sản hôm nay” của Tạ dzu. Dư luận trong nước rất bất bình với bài viết này. Nhiều độc giả đã viết bài trên mạng bày tỏ ý kiến phê phán, bác bỏ nội dung bài viết của Tạ dzu, trong đó có bài viết của tôi với tiêu đề: “Phải chăng chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao nhất của sự tiến hóa nhân loại” trên blog Nhanvanviet.com. Trong bài viết này tôi đã đưa ra những lý lẽ, cơ sở khoa học bác bỏ những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa xã hội, ca ngợi chủ nghĩa tư bản của Tạ dzu. Đặc biệt, tôi cũng đã vạch trần rõ ý đồ thâm hiểm chống Đảng, Nhà nước ta của Tạ dzu khi đưa ra những luận điệu trong bài viết “Vấn đề của Đảng Cộng sản hôm nay”.… Đọc tiếp

Read more
1927282total sites visits.