Không thể lợi dụng vấn đề môi trường để biện minh cho sự sai trái

Vừa qua, trên mạng Internet đã xuất hiện bài viết của David Hutt bằng tiếng Anh, được Trần Quốc Việt dịch ra tiếng Việt với tiêu đề: Phải chăng môi trường là tử huyệt của chế độ cộng sản ở Việt Nam? Lợi dụng sự cố môi trường biển ở nước ta, tác giả bài viết đã cố tình xuyên tạc sai sự thật, kích động tư tưởng thù địch đối với Đảng và Nhà nước ta.

Mở đầu cho bài viết, tác giả khẳng định: môi trường là yếu tố thiết yếu để con người và xã hội loài người có thể tồn tại và phát triển, nếu môi trường bị ô nhiễm thì con người và xã hội loài người sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nề. Không chỉ riêng Việt Nam mà với tất cả các quốc gia trên thế giới, môi trường luôn là vấn đề được coi trọng và luôn nhận được sự quan tâm của chính phủ và người dân.… Đọc tiếp

Read more

Những luận điệu thâm độc của Bùi Tín

Gần đây, trên blog VOA Tiếng Việt có đăng bài của Bùi Tín với tiêu đề: “Rạn nứt, phân hóa tột đỉnh trong Đảng Cộng sản”. Dung lượng bài viết khoảng 02 trang A4, song nội dung bài viết cực kỳ thâm độc, nguy hiểm nhằm kích động chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Bản thân ông Bùi Tín đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên ông hiểu rất rõ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng là một truyền thống quý báu, là sức mạnh vô địch của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng phải “giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đảng trước lúc đi xa.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần đừng mơ mộng hão huyền

Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong tình hình mới. Sự kiện này thu hút sự quan tâm sâu sắc của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân. Lợi dụng sự kiện này, những kẻ cơ hội chính trị, thù địch với chế độ ta tiếp tục hô hào cổ súy tư nhân hóa nền kinh tế ở nước ta, đả phá đường lối, quan điểm của Đảng, trong số đó nổi lên là nhân vật Phạm Trần. Trong bài viết với nhan đề “Ai chống Đảng, Đảng chống ai”, Phạm Trần đã lập luận và dẫn chứng hỗn độn, những suy đoán hồ đồ, vô căn cứ để xuyên tạc hết sức phản động đường lối phát triển kinh tế của Đảng.… Đọc tiếp

Read more
1927278total sites visits.