Bộ mặt thật của Linh mục Nguyễn Đình Thục

Bổn phận cao cả của một linh mục chân chính là phải chăm lo cuộc sống ấm no, bình yên của người dân, song Nguyễn Đình Thục lại cùng các thế lực thù địch tìm mọi cách để phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Vậy Nguyễn Đình Thục có còn đủ tư cách là một linh mục để người dân tin theo hay không và những hành vi vi phạm pháp luật của cần được xử lý nghiêm minh.

Read more

Bùi Thanh Hiếu đừng làm “thánh phán”

Đã đến lúc Bùi Thanh Hiếu nên dừng ngay những hoạt động tuyên truyền vu khống, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, bởi có nói cũng chẳng có ai tin lời của Hiếu cả. Bùi Thanh Hiếu đừng làm “thánh phán” làm gì cho phí công.

Read more
1531971total sites visits.