Mưu đồ thâm hiểm của Nguyên Thạch

Mới đây, Nguyên Thạch đã phát tán bài viết “Gian dối mụ mị không bao giờ là nền tảng của xã hội tốt”, trên một số trang mạng phản động. Xuyên suốt bài viết; Nguyên Thạch đã viện dẫn vô căn cứ, xuyên tạc sự thật lịch sử, để cố chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta là “sai lầm”. Y cho rằng, bối cảnh đất nước năm 1945 là giai đoạn thuận lợi cho bất cứ cuộc cách mạng nào đứng lên giành độc lập và chủ quyền mà không nhất thiết phải là Đảng cộng sản Việt Nam mới làm được. Bộ mặt phản quốc nhơ bẩn của Nguyên Thạch càng bộc lộ rõ ràng khi xảo trá cho rằng Đảng cộng sản đã mang lại một thứ chủ nghĩa xui tận mạng, khiến dân tình khổ sở, đất nước phải lâm vào cảnh nô lệ ngoại bang.… Đọc tiếp

Read more

Đừng cố bênh vực cho quân xâm lược đã bị thất bại ở Việt Nam

Gần đây, trên mạng xã hội, một số người không thức tỉnh, đi theo vết cũ, tiếp tục viết bài với những dụng ý xấu, động cơ không trong sáng, phủ nhận  thành quả đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam ta. Mục đích của một số người này không thay đổi, chỉ có thay đổi về cách dẫn dụ, thủ đoạn lừa gạt, giả dối, bóp méo làm sai lệch sự thật lịch sử mà thôi. Trong số này, điển hình là bài viết “Tháng tư: gọi tên chiến tranh” của Trần Trung Đạo.

Qua bài viết cho thấy, Trần Trung Đạo đã cố tình vào hùa với những ai đã lâu nay chưa từ bỏ mặc cảm với quá khứ thất bại, nuối tiếc cuộc sống xa hoa, bổng lộc ban phát của kẻ đi xâm lược, của lực lượng bù nhìn, tay sai, hại dân, hại nước, để rồi cắt gọt, trích dẫn các sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá lịch sử theo ý suy luận chủ quan, phiến diện.… Đọc tiếp

Read more

Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bác bỏ hoàn toàn các quan điểm xuyên tạc

Thời gian qua, một số người bất đồng về chính kiến đã có quan điểm không đúng và cho rằng: “đã có pháp quyền, tại sao phải xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, hay “trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì Đảng, nhà nước, cán bộ, công chức của Đảng, nhà nước đứng ngoài pháp luật”… Mục đích của các quan điểm này nhằm phủ nhận các giá trị của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ca ngợi nhà nước pháp quyền của các nước phương Tây. Trước những luận điệu đó, chúng ta cần nhận thức đúng đắn vấn đề này ở một số nội dung sau:

Một là, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan.Đọc tiếp

Read more

Lại những luận điệu xuyên tạc, phản động của nhóm Bà Đầm Xoè

Đất nước Việt Nam đã và đang trên đà hội nhập, mở cửa và phát triển đạt được những thành tựu quan trọng to lớn trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, thế và lực của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được giữ vững, củng cố và tăng cường. Sự thật lịch sử sáng rõ như ban ngày như vậy, ai cũng cảm nhận được sự thay đổi từng ngày, từng giờ của đất nước. Ấy vậy, vẫn có những người cố tình xuyên tạc, phủ nhận mọi cố gắng quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc kiến thiết, dựng xây đất nước, tiêu biểu trong số đó là nhóm Bà Đầm Xoè với bài viết “Hết cửa tồn tại cho một dân tộc có tên Việt Nam”.… Đọc tiếp

Read more

Vẫn chiêu trò hèn hạ của báo “Tiếng Dân”

Nhận thức được những sai phạm mình đã gây ra, sau thời gian lẩn trốn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú tại cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Lợi dụng vấn đề này, ngày 08/8/2017 trên trang mạng “Tiếng dân”, Nguyễn Tiến Dân đã phát tán bài viết với tiêu đề: “Vài suy ngẫm về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”. Bài viết đã đưa ra các luận điệu sai sự thật, cho rằng cái sai của Trịnh Xuân Thanh chính là cái sai của Đảng, Đảng đã chỉ đạo Trịnh Xuân Thanh làm như vậy, cho nên khi sự việc đã bị phơi bầy thì “Đảng cần một con dê để tế thần…, làm hình nhân thế mạng cho Đảng”. Bài viết còn xuyên tạc rằng, Đảng đã chỉ đạo việc “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh, chứ không phải Trịnh Xuân Thanh ra trình diện đầu thú.… Đọc tiếp

Read more

Kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu nhất quán, là con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Đây là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đường lối cách mạng nước ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng được thể hiện rõ trong Cương lĩnh chính trị và các văn kiện Đại hội Đảng… Thế nhưng, các thế lực thù địch với động cơ chính trị đen tối, luôn tìm mọi cách phủ nhận, bôi đen, xuyên tạc mục tiêu đó với những luận điểm hết sức phản động mà họ đưa ra là: Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”!…

Sự thực đó chỉ là quan điểm xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta

Nhằm phủ nhận, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, thời gian qua thông qua một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tuyên truyền nhiều luận điệu sai trái thù địch.

1. Tuyên truyền luận điệu xuyên tạc nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam. Lợi dụng tình hình tham nhũng ở Việt Nam các thế lực thù địch đã nham hiểm gắn tham nhũng với chính trị, cho rằng “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”. Từ đó chúng đưa ra kết luận ở Việt Nam còn chế độ công hữu, chế độ độc đảng thì không chống được tham nhũng. Đây là luận điệu sai trái, bởi tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước; sự quản lý kinh tế- xã hội lỏng lẻo sẽ tạo ra sơ hở cho các hành vi tiêu cực nảy sinh, trong đó có tham nhũng.… Đọc tiếp

Read more

Những chiêu trò mới của các thế lực thù địch

Với mục tiêu thành lập bằng được các tổ chức chống đối chính trị công khai ở trong nước để tập hợp lực lượng, tiến tới lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong thời gian qua, một số đối tượng phản động nội địa được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Chúng tập trung sử dụng các phương thức gồm: tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tụ tập biểu tình gây rối an ninh trật tự; củng cố, phát triển lực lượng, thành lập tổ chức phản động núp dưới danh nghĩa “xã hội dân sự” và tranh thủ sự hậu thuẫn của bên ngoài cả về tinh thần lẫn vật chất.… Đọc tiếp

Read more

Nguyên Thạch – kẻ phản động

Gần đây, trên trang danlambao có đăng bài viết “Đảng Cộng sản Việt – Nô tứ bề thọ địch” của Nguyên Thạch. Bài viết đã cố tình suy diễn và xuyên tạc sự thật từ tình hình đất nước Việt Nam để phục vụ cho mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Trước hết, cần khẳng định rõ những lập luận, dẫn dụ, sự kiện mà Nguyên Thạch đưa ra nhằm biện hộ cho quan điểm của mình là hoàn toàn sai trái, bịa đặt, không đúng với thực tiễn lịch sử đã và đang diễn ra. Ông nói: hơn bao giờ hết, Đảng Cộng sản đã bị đặt vào tình thế rất là nguy ngập và cô đơn. Lịch sử là khách quan, công bằng và là minh chứng để bác bỏ cho những ai cố tình xuyên tạc, đi ngược lại sự thật.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Đình Cống: vị giáo sư xưa và kẻ phản đảng hiện nay

Trước hết, tôi có một vài tâm sự với Giáo sư Nguyễn Đình Cống: Cách đây tròn 30 năm, lớp sinh viên đại học chúng tôi được thầy trực tiếp giảng dạy, ai cũng biết đến tiếng tăm của Giáo sư Nguyễn Đình Cống ở Trường Đại học Xây dựng. Một người thầy có trình độ về khoa học vật liệu xây dựng bê tông cốt thép từng được đào tạo ở nước ngoài, luôn được sinh viên kính trọng, ngưỡng mộ, ai cũng muốn được làm học trò của thầy.

Thế nhưng, đúng vào dịp Đảng ta kỷ niệm 86 năm ngày thành lập (3/2/1930 – 3/2/2016), tôi đọc được những chia sẻ của Giáo sư Nguyễn Đình Cống trên mạng xã hội với cái gọi là “thông báo từ bỏ Đảng”, tôi giật mình với cái tên “Giáo sư Nguyễn Đình Cống”.… Đọc tiếp

Read more
1948580total sites visits.