Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là tất yếu

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng gắn liền với sự phát triển của không gian mạng. Sự kết nối và tương tác thông qua Internet đã mở ra một kỷ nguyên mới thúc đẩy tiến trình phát triển xã hội của nhân loại. Không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Việc phát triển và làm chủ không gian mạng là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các nước trên thế giới.

Nhận rõ xu thế phát triển tất yếu và những tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và cuộc sống của con người, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách kịp thời nhằm tận dụng tốt nhất thời cơ, đồng thời chủ động hạn chế, khắc phục và vượt qua những thách thức mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Đại hội XII của Đảng đã vạch ra.… Đọc tiếp

Read more

Xúc phạm Hồ Chí Minh là xúc phạm đến lòng tự hào, niềm tin yêu của nhân dân Việt Nam

Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Trước tình cảm kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, trước những công lao to lớn của Người đối với mạng Việt Nam các phần tử cơ hội phản động đã dùng những luận điệu bịa đặt bỉ ổi nhất để xuyên tạc, bôi nhọ nhân cách của Người, nhằm lung lạc niềm tin của người dân Việt Nam với lãnh tụ kính yêu của mình. Điển hình là các bài viết trên trang “danlambao” các phần tử phản động cho rằng “Chưa có nước nào trên thế giới lại tôn sùng thần tượng như 2 nước CS Bắc Triều Tiên và Việt Nam” dưới bút danh: “Cánh Dù lộng gió”.… Đọc tiếp

Read more

Vạch rõ mưu mô thâm độc, phản động của Trân Văn

Việc Trân Văn mượn chuyện một đại tá người Mỹ xuống xe đứng chào dưới mưa khi đám tang đi qua để bàn về đạo đức của con người Việt Nam hiện nay; nói về chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Một bình luận, bề ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng một mưu mô thâm độc, nham hiểm, xuyên tạc, phủ nhận nền giáo dục của Việt Nam, cần phải bác bỏ.

Thứ nhất, Trân Văn đã đánh tráo thật giả, trắng đen nhằm hướng lái dư luận hiểu sai bản chất của sự việc, qua đó phủ nhận nền giáo dục của Việt Nam. Trân Văn cho rằng, hành động nhường đường, cúi chào khi đám tang đi qua là cử chỉ “tốt đẹp” của người Mỹ và người miền Nam trước đây.… Đọc tiếp

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam

Trên trang danlambao, Đỗ Hồng có bài viết “Việt Nam cộng hoà chôn rồi mà chưa chết”, toàn bộ bài viết phản ánh sự níu kéo, bảo vệ cho cho sự tồn tại, phát triển của chế độ Việt Nam Cộng hoà; qua đó nhằm phủ nhận công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc, nhân dân Việt Nam gần một thế kỷ qua.

Trước hết, cần khẳng định những lập luận, sự kiện mà Đỗ Hồng đưa ra nhằm bao biện cho chế độ Việt Nam Cộng hoà chỉ là giả dối, lừa bịp. Chính thể “Việt Nam Cộng hoà” ra đời một cách bất hợp pháp trên một nửa lãnh thổ ở miền Nam Việt Nam, được sự “hà hơi, tiếp sức” của đế quốc Mỹ, chính thể này đã trở thành chính quyền tay sai, bù nhìn, phục vụ cho mưu đồ xâm lược Việt Nam và một số nước ở khu vực Đông Nam Á.… Đọc tiếp

Read more

Lại là sự xuyên tạc quen thuộc của Bùi Quang Vơm

Sau sự việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, các thế lực thù địch tìm mọi cách để xuyên tạc nói xấu Đảng và chế độ ta đối với việc phòng chống tham nhũng hiện nay. Đáng chú ý, trong bài viết với tiêu đề” Tham nhũng cá nhân và tham nhũng chế độ” trên blog danlambao, Bùi Quang Vơm đã cố tình suy diễn vô căn cứ xung quanh việc Trịnh Xuân Thanh tự ra đầu thú hay bị bắt cóc để xuyên tạc, nói xấu chế độ ta, làm tổn thương tới mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức, đổ lỗi nguyên nhân sâu xa tham nhũng là do lỗi hệ thống của chế độ. Đây là luận điệu xuyên tạc phản động vô cùng nguy hiểm của Bùi Quang Vơm cần phải bác bỏ.… Đọc tiếp

Read more

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay

Những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN. Tuy nhiên, trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, còn biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, nội dung, biện pháp đấu tranh chưa toàn diện trên các lĩnh vực, còn lúng túng, thiếu nhạy bén trong công tác tuyên truyền, định hướng cũng như cách thức tổ chức sử dụng lực lượng và các hình thức đấu tranh nên tính hiệu quả chưa cao.… Đọc tiếp

Read more
1935131total sites visits.