Đừng mượn danh Bác để nói xấu chế độ

(Gửi tác giả bài thơ Bác ơi, phát mạng ngày 2/9/2017)

 

Lấy cái cớ thắp hương ngày giỗ Bác.

Kẻ mượn thơ nói nhảm nhí, điên khùng.

Chỉ nhìn cây mà không thấy cả rừng.

Nói lếu láo, rất chủ quan, áp đặt.

Đừng sang mồm vu oan cho dân tộc.

Chớ lấy que chọc gậy bánh xe.

 

Bao khó khăn, chúng ta đã vượt qua.

Để đất nước có hòa bình, thống nhất.

Bao máu xương, mồ hôi, nước mắt.

Giặc Bắc, giặc Nam hung hãn phải lui.

Đã hết rồi kiếp ngựa trâu, nô lệ.

Dân làm chủ, đồng tâm xây đời mới.

Đã hết thời cháo rau, rách đói.

Chưa thật giầu sang nhưng đã giảm đói nghèo.

Lạc hậu qua đi, cũ nát mất theo.

 

Sự thật ấy sao không nhìn rõ.

Mở mắt to mà nhìn vào lịch sử.Đọc tiếp

Read more
1935125total sites visits.