Đất “diễn” mới của kẻ phản bội Bùi Tín

Lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái của Đảng ta để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” là mưu đồ thâm độc, được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng trong những năm gần đây. Với luận điệu “gốc” thiển cận: Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công, đám “dân chủ” bám gót ngoại bang liên tục cho phát tán nhiều bài viết trên các trang mạng phản động, ra sức công kích, xuyên tạc hiện thực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái ở nước ta hiện nay. Có thể kể đến bài viết Trận chiến tay 3 hay trận chiến 3 chống 1 của Bùi Tín, mới được tán phát gần đây. Xuyên suốt bài viết, y đã cố tình vẽ lên một “bức họa” về tình hình chính trị “căng thẳng” ở Việt Nam, từ đó kêu gọi: Mọi lực lượng dân tộc xuống đường, giành quyền sống, thoát khỏi sự cầm tù của học thuyết Mác – Lênin.Đọc tiếp

Read more

Chiêu trò mượn danh “Phó thường dân” để mị dân và chửi dân của Vũ Công Minh

Bấy lâu nay, dân mạng không lạ gì “giọng lưỡi” của kẻ xưng tên là Vũ Công Minh luôn đăng tải những bài viết xằng bậy, suốt ngày chỉ tìm kiếm những thông tin không thuận chiều, vay mượn ý, trích dẫn lời đồn thổi của ai đó để nói xấu chế độ, bôi bẩn lãnh đạo, vu cáo, xuyên tạc sự thật ở Việt Nam hiện nay. Chỉ đọc sơ qua những bài viết của Minh là chúng ta đã có thể thấy ngay những điều dơ bẩn của một kẻ có đấu óc “thối rữa”, chuyên tâm đầu độc nhận thức và tinh thần của cư dân mạng.

Nhân kỷ niệm ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, mồng 2 tháng 9 năm 1945, hầu hết nhân dân Việt Nam đều có tinh thần phấn khởi, vui mừng kỷ niệm ngày mở đầu cuộc cách mạng có tính chất lịch sử hào hùng của dân tộc, đưa nhân dân ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những người dân thực sự làm chủ quốc gia – dân tộc, hướng đến mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà suốt 72 năm qua đã không ngừng đấu tranh, xây dựng và bảo vệ để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc như hôm nay.… Đọc tiếp

Read more

Những “kế sách” nguy hiểm của Song Chi

Mới đây, trên trang mạng Rfavietnam đã đăng bài viết “Lựa chọn con đường nào” của tác giả Song Chi. Luận điệu xuyên tạc và “3 kế sách” mà Song Chi đề xuất với Đảng, Nhà nước và nhân dân thể hiện rõ bản chất phản động, mưu đồ sâu xa của tác giả tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Sự nguy hiểm trong “kế sách” của Song Chi, được thể hiện trên các vấn đề cơ bản sau:

Một là, xuyên tạc, làm méo mó tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam, bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhằm làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời làm mất lòng tin của nhân dân ta với Đảng, Nhà nước, sinh ra oán ghét chế độ xã hội chủ nghĩa, mong muốn đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more
1935127total sites visits.