Cảnh giác với luận điệu vu cáo, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái của Đảng, Nhà nước ta

Sau khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều hơn những bài viết nhằm bóp méo, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc triển khai quyết liệt nhiều cách thức, biện pháp để hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú chỉ là một trong những điển hình về kết quả bước đầu và tất yếu từ quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết này của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sẽ chẳng có gì phải tranh luận, hay bàn cãi khi Trịnh Xuân Thanh tự nguyện ra đầu thú (như Trịnh Xuân Thanh viết trong đơn đầu thú của mình) nếu không có ý kiến cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam không dám bắt cọp, mà chỉ bắt cóc!.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc sự thật là có tội với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

Ngày 5/9/2017, trên trang mạng xã hội “Dân làm báo”, tác giả Hải Âu đã phát tán bài viết “Phải chăng Đảng Cộng sản muốn tuyên chiến với Công giáo?”. Với những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật như: “Cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là những đối trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến vị thế của độc tài, tàn bạo của đảng” và cho rằng: “công giáo luôn có mưu cầu hòa bình, công lý, và sự thật, nhưng đây chính là điểm mà cộng sản không hề muốn thấy”. Đặc biệt Hải Âu còn xuyên tạc: “Cộng sản huy động thành phần cựu chiến binh, hội phụ nữ và những đối tượng bất hảo gây hấn, bạo động, đập phá đánh đập những gia đình công giáo tại Nghệ An”.… Đọc tiếp

Read more

Mưu đồ thâm hiểm của các phần tử cơ hội

Tình hình xã Đồng Tâm đã bình yên trở lại sau khi Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đại diện cho chính quyền thành phố trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân thôn Hoành để giải quyết việc tranh chấp đất đai và bắt giữ người thi hành công vụ trái pháp luật; đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc quản lý đất đai và cách thức giải quyết mâu thuẫn trong đời sống cộng đồng cho cả cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Với quan điểm rõ ràng, nhất quán của lãnh đạo, chính quyền thành phố, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai và đã tiến hành khởi tố 14 cán bộ địa phương có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai ở xã Đồng Tâm.… Đọc tiếp

Read more
1935130total sites visits.