Chuột chù chê khỉ rằng hôi

Khi ông Tương Lai tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngay lập tức những kẻ thất sủng, vong quốc như Bùi Tín và một số kẻ bất mãn ở trong nước đã cấu kết với nhau đun thổi, tán thưởng như là một hiện tượng siêu phàm nào đó. Để tâng bốc ông Tương Lai tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bùi Tín đã viết: “ông Tương Lai… học nhiều, hiểu biết uyên thâm,… nghe nói ông ốm, nhưng bút lực vẫn sung sức, tỏ ra ông đã khỏe…”. Nhưng rồi chính Bùi Tín lại hạ bút nhổ vào chính miệng ông ta rằng: “Tôi phải nói thật là ông (chỉ ông Tương Lai) lẩm cẩm rồi” chỉ vì ông Tương Lai muốn “trở lại khôi phục đảng Lao Động Việt Nam!”.

Read more

Những thiên kiến lệch lạc, xuyên tạc, ngộ nhận của Phạm Trần

Thực tiễn lịch sử càng khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta. Những thiên kiến lệch lạc, những ác ý thâm độc và cả những ngộ nhận, mơ hồ trong sự nhìn nhận, đánh giá sai sự thật lịch sử về Cách mạng Tháng Tám chúng ta cần phê phán và bác bỏ.

Read more

Cộng sản – những người đấu tranh quên mình vì sự nghiệp giải phóng nhân loại (Kỳ 2)

Cộng sản – những người đấu tranh quên mình vì sự nghiệp giải phóng nhân loại (Kỳ 1)

2. Nói về gia đình, Bảo Giang cũng xuyên tạc, vu cáo cho rằng những người cộng sản cố ý xây dựng lý thuyết “Vô gia đình”. Sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy, có lẽ chỉ Bảo Giang mới là người không gia đình, còn những người cộng sản luôn yêu thương, coi trọng gia đình và xây dựng gia đình, họ luôn xem gia đình là nền tảng của xã hội, gia đình là tế bào cấu thành xã hội, nơi đầu tiên nuôi dưỡng, dạy dỗ con người, hoàn thiện nhân cách con người để họ có thể họ có đủ khả năng tham gia vào sinh hoạt cộng đồng. Với những người cộng sản, gia đình yên ấm, thuận hòa là cái nôi nuôi dưỡng mọi tài năng cho đất nước, cho dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Cộng sản – những người đấu tranh quên mình vì sự nghiệp giải phóng nhân loại (Kỳ 1)

Bảo Giang cố ra vẻ cho mình là người có học, có tâm hồn văn chương, am tường về chính trị, đã đi đây đi đó nhiều nơi trên thế giới lại đưa ra những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn: “Cộng sản là gì?”; rồi lớn tiếng vu cáo cho cộng sản là những người không có gia đình, không có quê hương, không có Tổ quốc…, kể cũng thật nực cười, Bảo Giang chỉ xứng đáng là kẻ bồi bút, là con rối của giai cấp tư sản, của chủ nghĩa tư bản, là kẻ sống trong vũng trâu đằm nhưng cố ra vẻ mình am tường về đại dương mênh mông, sâu thẳm cố để làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Read more

Cảnh giác với những biến thái mới của “diễn biến hòa bình”

Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lực “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta gần đây rất linh hoạt, phong phú, với những biến thái mới rất tinh vi. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải luôn cảnh giác và nhận thức đúng bản chất của nó, từ đó chủ động, kiên quyết đấu tranh vạch rõ mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang ra sức xây dựng./.

Read more
2194772total sites visits.