Kiên quyết xử lý nghiêm những phần tử chống Đảng, Nhà nước

Thực tiễn lịch sử mãi mãi là bằng chứng kiểm nghiệm tính xác thực của mọi vấn đề và loại bỏ những cái bất hợp lý ra khỏi đời sống xã hội. Những ai cố tình đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc, cản trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát và bị loại ra khỏi xã hội./.

Read more

Trò xảo trá, bịp bợm của đám danlambao

Đôi lời nhắn nhủ, Le Nguyen nên tự hỏi mình là ai, cần phải làm việc gì có lợi ích cho dân, cho nước?. Trước khi phê phán cái gì cũng nên tìm hiểu cho thấu tình, đạt lý, phân biệt trắng đen, đúng sai rõ ràng, đừng vì lòng thâm thù chế độ mà cố tình thêu dệt, xuyên tạc sai sự thật, mắc tội hại dân, hại nước./.

Read more

Cảnh giác với các luận điệu phản động, xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng

Sau khi Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng bế mạc thì trên trang mạng xã hội xuất hiện một loạt bài viết xuyên tạc về kết quả của Hội nghị; trong đó có bài viết với tiêu đề “Hai kỳ hội nghị, một sự thất bại” của kẻ có danh xưng là “Bạch Hoàn”. Trong bài viết y đã cố tình xuyên tạc việc chống tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ của Đảng nhằm tạo ra dư luận trái chiều, nhận thức sai lệch về kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Read more