Kiên quyết xử lý nghiêm những phần tử chống Đảng, Nhà nước

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, đưa thông tin “thật, giả lẫn lộn” với mục đích không đổi là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở Việt Nam, điển hình là bài viết “Đất nước Việt là của riêng đảng cướp sạch Việt Nam” của tác giả có bút danh Năm xích lô, đăng trên trang danlambao. Qua bài viết, tôi xin nêu ra một số vấn đề chia sẻ với bạn đọc như sau:

Thứ nhất, Tác giả bài viết đã cố tình biện minh, bào chữa cho những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của những phần tử chống đối lại Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua. Năm xích lô cho rằng: Đảng và Nhà nước ta khép tội một cách khiên cưỡng những người tuyên truyền chống Nhà nước XHCNVN, hoặc âm mưu lật đổ Nhà nước Cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Trò xảo trá, bịp bợm của đám danlambao

Gần đây, cư dân mạng rất bức xúc khi Le Nguyen tung lên bài viết “Cha Già Dân Tộc”, nội dung bài viết đã bôi nhọ nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuyên tạc giá trị của Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam; và giở trò khóc mướn cho một số địa chủ cường hào, những kẻ can tâm làm tay sai cho thực dân, có nhiều nợ máu với nhân dân đã gây nên bao nhiêu thảm cảnh đau thương cho dân tộc Việt Nam, bị nhân dân Việt Nam trừng trị và bị lịch sử chôn vùi vào quá khứ. Vì vậy, tôi xin có mấy điều cần phải chỉ ra cho Le Nguyen thấu tỏ.

Thứ nhất, Le Nguyen cho rằng: “Nội dung Tuyên ngôn Độc lập là vay mượn ý tưởng Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền của cách mạng Pháp”.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với các luận điệu phản động, xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng

Sau khi Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng bế mạc thì trên trang mạng xã hội xuất hiện một loạt bài viết xuyên tạc về kết quả của Hội nghị; trong đó có bài viết với tiêu đề “Hai kỳ hội nghị, một sự thất bại” của kẻ có danh xưng là “Bạch Hoàn”. Trong bài viết y đã cố tình xuyên tạc việc chống tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ của Đảng nhằm tạo ra dư luận trái chiều, nhận thức sai lệch về kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

 Thứ nhất, bài viết xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng qua việc xử lý kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh.

Thực tế không đúng như các luận điểm xuyên tạc của Bạch Hoàn về công tác cán bộ của Đảng thời gian qua.… Đọc tiếp

Read more
1935011total sites visits.