Lại thêm một bài viết phản động, xuyên tạc lịch sử

Trên Bán nguyệt san Tự do ngôn luận số 277 ngày 15- 10- 2017 có bài Xã luận “Bộ phim của những kẻ chống tự vệ ”. Bài viết thể hiện cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc tình hình phát triển kinh tế của nước ta thời gian qua, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bênh vực cho những kẻ phản động trong chính quyền ngụy Sài Gòn thông qua phê phán bộ phim “Chiến tranh Việt Nam” của  hai đạo diễn người Mỹ Ken Buns và Lynn Novick.

1. Cái gọi là “Xã luận” Tự do ngôn luận viết “Nhà cầm quyền Việt cộng đang hoảng loạn bởi túng quẫn tài chính….công khố ngày càng rỗng tuếch…núi nợ công ngày càng đùn cao…..”.Đọc tiếp

Read more
1935014total sites visits.