Kẻ phản động Chu Mộng Long

Trong bài Khó quá: Tư cách gì? Chu Mộng Long đã có những bình luận xuyên tạc, lệch lạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”. Mục đích của Chu Mộng Long muốn hướng lái dư luận hiểu sai về chủ nghĩa Mác và chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để thấy được mục đích thực sự của Chu Mộng Long, cần vạch trần những bình luận xuyên tạc, lệch lạc của Y về “xóa bỏ chế độ tư hữu” của C.Mác trên hai khía cạnh.

Thứ nhất, việc Chu Mộng Long cho rằng, người cộng sản “sở hữu tài sản dù lớn dù nhỏ, dù của cha mẹ, vợ con, anh chị em đều phải tự giác tước đoạt để thực hiện công hữu” là sự xuyên tạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”.Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Dư – Kẻ phản động vô liêm sỉ

Vừa qua, nhân dịp giỗ lần thứ năm mươi bốn (02/11/1963 – 02/11/2017) của anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, trên một số trang mạng phản động xuất hiện bài viết Lật lại trang sử của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa của “nhà dân chủ” Nguyễn Dư. Xuyên suốt bài viết, Nguyễn Dư đã ra sức bịa đặt, tô vẽ “hình tượng” Ngô Đình Diệm như một người Quốc gia chân chính, người Quốc gia yêu nước, để từ đó “truyền tải” mưu đồ cá nhân xấu xa của y; muốn “nối gót” đồng bọn, chống phá cách mạng Việt Nam, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cản bước phát triển của dân tộc Việt Nam.

Trước hết, nói về Ngô Đình Diệm.… Đọc tiếp

Read more

Vẫn chỉ là những luận điệu xuyên tạc và phản động

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Bởi vì, Đảng ta đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ những biểu hiện cụ thể của hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá, công kích, xuyên tạc, cố tình lái dư luận hiểu sai nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.… Đọc tiếp

Read more

Sự xuyên tạc lịch sử của kẻ mang danh luật sư

Nói đến luật sư, người ta thường nghĩ đây là những người thông thái, có trí tuệ quang minh chính đại, mọi suy nghĩ và hành động đều lấy khách quan, trung thực để hành nghề. Trên thực tế, đã có rất nhiều luật sư được đào tạo cơ bản, hành nghề giỏi giang, thành công trên nhiều mặt và có rất nhiều thân chủ của họ đã được bảo vệ đúng pháp luật, bởi họ có đôi mắt nhìn toàn diện, suy nghĩ và hành động trung thực, khách quan. Phải chăng, đây là bản chất cốt lõi của nghề luật sư chân chính? Song, cũng lại có những luật sư mang danh, học đòi và ngộ nhận cho rằng mình là người hiểu biết, nhưng suy nghĩ và hành động hoàn toàn không lấy trung thực, khách quan làm trọng, mà lấy xuyên tạc, vu cáo làm nghề.… Đọc tiếp

Read more
1935013total sites visits.