“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng, chống

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để nhận diện và phòng, chống thì việc tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp cơ bản giúp khắc phục vấn đề trên trong thực tiễn là cần thiết.

Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng

Có thể nói, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.… Đọc tiếp

Read more

Cái nhìn méo mó của Phạm Chí Dũng sau hội nghị APEC

Chiều 11/11, tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25 đã bế mạc. Kết quả APEC lần này đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Đây là kết quả quan trọng nhất của Hội nghị các nhà lãnh kinh tế APEC lần thứ 25 cũng như của Năm APEC 2017. Tuyên bố Đà Nẵng khẳng định thông điệp mạnh mẽ, kịp thời về quyết tâm thúc đẩy tự do hoá thương mại và đầu tư, tăng trưởng bao trùm, bền vững. Tuy nhiên, sau sự kiện APEC, các thế lực thù địch lại điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng các bài viết sặc mùi xuyên tạc.… Đọc tiếp

Read more

Không thể dung túng những hành vi vi phạm pháp luật

Đối với mỗi quốc gia, dân tộc trong quá trình tồn tại và phát triển của mình đều phải xử lý, giải quyết tốt những vấn đề do thực tiễn xã hội đặt ra như: giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống thủ đoạn chống phá nhà nước của các cá nhân, tổ chức phản động. Tuy nhiên, đây là cuộc chiến lâu dài, gian khổ, bởi các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhiều chiêu bài nham hiểm, thâm độc khác nhau, khi công khai, lúc ngấm ngầm và một trong những chiêu bài được chúng tiến hành thường xuyên lợi dụng những chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia đến các nước khác để xuyên tạc, công kích. Lợi dụng chuyến thăm đến các nước châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một số phần tử cơ hội cho rằng, Ông Trump đến châu Á chỉ bàn về vấn đề thương mại, mà quên nhân quyền được đăng trên trang baotiengdan.com ngày 15/11/2017 của nhóm phóng viên khu vực Đông Nam Á, viết từ Manila.… Đọc tiếp

Read more
1932489total sites visits.