Phạm Trần lại phủ nhận cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta

Trong những ngày gần đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố hàng loạt quyết định về việc kỷ luật đối với những sai phạm của các cá nhân, tổ chức có những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành cơ quan để thất thoát tài sản của Nhà nước trên các phương tiện thông tin truyền thông khác nhau. Những tín hiệu đó cho thấy, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng đã thể hiện bằng những hành động cụ thể, lấy lại niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã không thừa nhận kết quả đấu tranh chống tham nhũng đó mà tìm mọi cách phủ nhận, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Với bài viết “Đảng bị cảnh cáo: Sẽ mất lãnh đạo nếu thua tham nhũng” được tung lên trang danlambao, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Phạm Trần cũng nhằm mục đích xấu xa đó.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Bắc Truyển bị bắt là hoàn toàn đúng với Luật pháp Việt Nam

Trong quá trình dựng xây, kiến thiết đất nước Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cơ chế, chính sách đúng đắn, hiệu quả để thu hút nhân tài và khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh của nhân tố con người. Trọng dụng nhân tài, thu hút những tài năng đóng góp công sức, trí tuệ cho dân, cho nước. Đồng thời cũng nghiêm trị đối với những phần tử bất mãn chế độ, cố ý có âm mưu, hành động phát tán thông tin để xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước kích động quần chúng nhân dân chống Đảng, nhà nước. Được sự hậu thuẫn, chống lưng của các tổ chức phản động, Nguyễn Bắc Truyển đã tiến hành nhiều hoạt động, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và đã bị cơ quan Công an bắt giam.… Đọc tiếp

Read more

Lời khuyên cho Nguyễn Lương Tuyền

Bịa đặt, xuyên tạc nhằm bôi nhọ và xúc phạm danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn thâm độc, xấu xa của các thế lực thù địch. Mới đây trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Lương Tuyền với bài viết: “Bàn về điều mà CSVN “gọi là” tư tưởng Hồ Chí Minh sự thực? hay sản phẩm của dối trá, lường gạt, bịp bợm”, Nội dung bài viết đã có những luận điệu sai trái, xuyên tạc khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, với tiêu đề trên đã cho thấy, Nguyễn Lương Tuyền không chỉ xúc phạm những người đang sống mà còn xúc phạm chính những người cha, người chú của mình đã hy sinh xương máu để giành lấy nền hòa bình, tự do, độc lập.… Đọc tiếp

Read more

Chủ nghĩa cộng sản – Tương lai của nhân loại

Trong khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới đang vui mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và hướng tới kỷ niệm 170 năm, ngày ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, thì không ít những kẻ thù hận với chủ nghĩa cộng sản ra sức xuyên tạc, xúc phạm và phỉ báng những giá trị, lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức hèn hạ và bẩn thỉu của họ là đánh đồng chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; tuyệt đối hóa, thổi phồng những hạn chế trong lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội để phủ nhận chủ nghĩa xã hội và tương lai của nó là chủ nghĩa cộng sản.

Trần Quốc Việt – Kẻ thường xuyên xuất hiện trên Danlambao, đã dịch và phát tán bài “Liệu có thể có “hậu cộng sản”?” của một vị được gọi là “giáo sư lịch sử” Hoa Kỳ – Alan Charles Kors.… Đọc tiếp

Read more
1932478total sites visits.