Yên Tánh – Kẻ nói càn vô căn cứ

Thời gian gần đây trên blog Danlambao Yên Tánh đã tung những lời lẽ là tâng bốc Ngô Đình Diệm của nền “Việt Nam cộng hòa” như là một người hùng không ai theo kịp của dân tộc Việt Nam. Ông ta viết, rằng: “Nếu so sánh với các nguyên thủ quốc gia khác ở vùng Đông Nam Á bao gồm các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương và Singapore từ thập kỷ 50 (thế kỷ XX) đến tận ngày nay, chưa thấy ai qua được ông (chỉ nhân vật Tổng thống Ngô Đình Diệm) về tấm lòng yêu nước, đức liêm khiết và tài lãnh đạo đất nước vượt qua nguy biến. Nhìn xa hơn một chút là Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn, cũng chưa thấy ai hơn ông được”!!!

Có lẽ không cần phải lý giải dài dòng về luận điệu xằng bậy của Yên Tánh nêu trên thì cũng đã biết rất rõ sự quá ngu dốt của ông ta khi đặt bút vẽ ra một sự so sánh quá khập khễnh mà bất cứ ai khi đọc những dòng này của y đều thấy không có gì vô lý hơn.… Đọc tiếp

Read more

Lập luận thô thiển của Trung Nguyễn

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, trên mạng xã hội Trung Nguyễn có bài viết “Để dân hết chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”. Bài viết tự đặt câu hỏi và đưa ra những lý do vì sao người dân “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”. Thực chất nội dung bài viết của Trung Nguyễn là bịa đặt, quy chụp, tuyên truyền sai sự thật, không đúng với bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, nói xấu Đảng và chế độ, gây hoài nghi, dao động, kích động, chia rẽ nhân dân với Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng, lắng nghe và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.Đọc tiếp

Read more
1932477total sites visits.