Luận điệu xảo trá của Trân Văn

Xuyên tạc, chống phá Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là âm mưu xuyên suốt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mưu đồ này được chúng thực hiện một cách ráo riết và trực diện, với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt. Điển hình như bài viết Công an và quân đội có quá nhiều tướng của Trân Văn được phát tán trên nhiều trang mạng phản động trong những ngày gần đây. Với lối viết tự biện, thiếu căn cứ, Trân Văn đã “mượn chuyện” sửa đổi, điều chỉnh việc phong quân hàm cấp tướng để phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; từ đó “hỗ trợ” đồng bọn, thực hiện mưu đồ chính trị nham hiểm.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu xuyên tạc, phản động của Thiện Tùng

Trên trang báo Bauxite Việt Nam, ngày 4 tháng 12 năm 2017 có đăng bài viết “Không có gì quí hơn độc lập tự do” của tác giả Thiện Tùng. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta.

1. Thiện Tùng cho rằng: “Từ khi Đảng CSVN cầm quyền đến nay, qua nhiều lần thay đổi tên gọi, tính ra đã 72 năm (1945- 2017), trải qua 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ (1945- 1975), 42 năm xây dựng đất nước trong hòa bình, nhưng đất nước và dân tộc Việt Nam vẫn chưa bao giờ độc lập, tự do thật sự”.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần lại nói càn

Xây dựng và ban hành các luật tạo cơ sở pháp lý trong quản lý xã hội là một nội dung trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề mà các thế lực thù địch chống phá, công kích, xuyên tạc.

Với tựa đề: “Lấy an ninh để khóa miệng dân” trên Báo tiếng dân, Phạm Trần đưa ra những luận điệu xuyên tạc việc ban hành một số quy định trong Dự thảo Luật An ninh mạng ở nước ta.

Thứ nhất, Phạm Trần xuyên tạc: lý do ban hành Luật An ninh mạng .

Đối với mọi quốc gia, việc xây dựng và hoàn thiện các luật, bộ luật là điều đương nhiên để quản lý mọi mặt đời sống xã hội.… Đọc tiếp

Read more
1932482total sites visits.