Sự thật về những “nan giải” trong tư duy của Nguyễn Khắc Mai

Âm mưu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là mục tiêu nhất quán quan trọng trong hoạt động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các thế lực thù địch vô cùng cay cú, thất vọng trước sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều đó được khẳng định rõ ràng trên thực tế bằng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng tăng lên trên trường quốc tế.… Đọc tiếp

Read more

Mỹ Châu – Kẻ mượn gió bẻ măng, mưu đồ bất chính

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Hóa (SN 1995, trú tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thì ngay lập tức đối tượng Mỹ Châu qua trang mạng TNT Media Macon đã tự thông qua cái gọi là Bản lên tiếng về việc đề nghị Quốc hội Châu Âu thông qua nghị quyết dưới tiêu đề: “Tự do ngôn luận tại Việt Nam, trường hợp Nguyễn Văn Hóa”, nhằm kêu gọi các đối tượng phản động trong và ngoài nước gây áp lực đòi thả Hóa. Đây là hành vi lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền để chống phá, nhằm xuyên tạc, bóp méo đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Chủ nghĩa cộng sản vẫn là tương lai của xã hội loài người

Phần 1. Những sai lầm trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội không thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Phần 2. Chủ nghĩa cộng sản vẫn là tương lai của xã hội loài người

Tính tất yếu về tương lai của chủ nghĩa cộng sản đối với xã hội loài người không phụ thuộc vào tư duy và ý chủ quan của cá nhân, lực lượng xã hội nào, mà phụ thuộc vào tính tất yếu về kinh tế – xã hội trong xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt cuộc đời nghiên cứu khoa học và đấu tranh cách mạng của mình, trong nhiều tác phẩm, đặc biệt là trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và tác phẩm Chống Đuyrinh, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là một giai đoạn phát triển mới của nhân loại.… Đọc tiếp

Read more

Hiện tượng không xóa nhòa bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản

Kỳ 1- Chủ nghĩa tư bản – Nguồn cơn tội ác đối với nhân loại

Kỳ 2 – Hiện tượng không xóa nhòa bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản

Phần 1. Những sai lầm trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội không thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

 Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản thể hiện ở nhiều nội dung về xã hội, đạo đức và thẩm mỹ… Ở đây, xin chỉ nói về lý tưởng xã hội – vấn đề cốt lõi, trung tâm nhất của chủ nghĩa cộng sản với tính cách là một học thuyết. Cụ thể là:

Đó là một xã hội mà con người ta sống không còn phải phân biệt ranh giới quốc gia, là một thế giới đại đồng không còn người bóc lột người, không còn phân chia giai cấp, không còn nhà nước vì nhà nước đã bị tiêu vong.… Đọc tiếp

Read more
1932485total sites visits.