Cảnh giác với những luận điệu nói xấu Đảng, bôi nhọ lãnh tụ

Tuyên truyền, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Mới đây trên, trên trang blog Danlambao xuất hiện bài viết có tiêu đề: “xem cháu ngoan giở trò khỉ diễn tuồng Hồ Chí Minh”, ngày 16/12/2017 của kẻ với bút danh Le Nguyen đã đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm đời sống tâm linh của dân tộc.

1. Le Nguyen cho dù đang đứng về phía ai cũng không thể như một kẻ vô đạo đức, vô đạo lý khi xúc phạm nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những lời nói và sự đơm đặt, xỉ vả, đớn hèn. Le Nguyen đã tự nhận mình là kẻ đã biết về “nếp sống văn minh tiến bộ của thời đại tự do, dân chủ này”, “không ai có thể áp đặt chuyện thương ghét hay thần tượng cá nhân này hoặc cá nhân khác lên bất cứ ai”.… Đọc tiếp

Read more

Tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” là nhắc nhở, định hướng đầy trách nhiệm, đừng ngộ nhận là lời “hô hào”

Gần đây, trên trang mạng “Tiếng dân” có đăng bài viết với tiêu đề “Nguyễn Phú Trọng lo thanh niên nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, sau khi xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trích dẫn, cắt gọt đến méo mó, không đầu, không cuối bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017 – 2022, kẻ viết bài cho rằng: “Rồi ông (Nguyễn Phú Trọng) hô hào… “tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.

Thật nực cười, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được công khai trong Điều lệ Đoàn từ khi thành lập đến nay, đến một học sinh trung học cơ sở, cho dù chưa vào Đoàn còn nhận thức được, vậy mà kẻ viết bài lại cho rằng: “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức do đảng CSVN lập ra, tập trung thanh niên nam nữ, đào tạo chuẩn bị trở thành cán bộ của đảng và chức sắc chính quyền ở các cấp…”.… Đọc tiếp

Read more
1932481total sites visits.