Vấn đề “then chốt” của Nguyễn Đình Cống

Gần đây, Nguyễn Đình Cống đã tung lên trang mạng xã hội “Tiếng dân” bài viết với tiêu đề “Bàn về then chốt của then chốt”. Nội dung bài viết, cho thấy sự nhận thức sai trái, lệch lạc, cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua.

Thứ nhất, Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Chất lượng cán bộ ngày càng giảm sút…, Đảng quá đề cao lòng trung thành…, không cần có tiêu chuẩn cán bộ trong thời bình…, tiêu chuẩn chức danh trong quy định 90 chỉ là đồ dởm hoặc hư ảo, tạo sơ hở cho bọn cơ hội lợi dụng chui sâu, leo cao, việc lựa chọn cán bộ không có dân chủ từ trong Đảng….”. Đây là những nhận định hết sức phản động, xuyên tạc sự thật, nhằm kích động, gây chia rẽ, làm mất niềm tin của quần chúng, phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1934957total sites visits.