Mai Thanh Truyết ngụp đáy giếng kêu trời

Chuyện kể rằng, có một chú ếch ương lười học, ham chơi, một hôm thế nào bị rơi xuống giếng. Do lười học nên ít chữ, thành ra đường suy nghĩ cũng kém hơn chúng bạn nên chẳng biết trời cao, đất dày là gì, ngồi ở dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta tưởng trời chỉ to bằng miệng giếng. Vì thế, mà dân gian mới có câu “ếch ngồi đáy giếng”, để chỉ hạng người lười học, suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi nhưng lại luôn to miệng kêu gào cho rằng mình biết tuốt.

 Ngẫm xưa, nghiệm nay, chợt thấy trên mạng xã hội (danlambao) xuất hiện một bài viết có tiêu đề “Bản sắc Dân tộc trong tiến trình toàn cầu hóa” của tác giả Mai Thanh Truyết. Mở đầu bài viết, Mai Thanh Truyết viết về xu hướng toàn cầu hóa, về chuyện ứng xử của nước Pháp, nước Đức trước xu hướng này.… Đọc tiếp

Read more
1934960total sites visits.