Dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam: Trò cũ diễn lại của Mạc Văn Trang

Từ trước đến nay, các tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có việc thực hiện dân chủ và nhân quyền. Bài viết “Từ chuyện “Quyền trẻ em” nghĩ về chuyện người lớn” đăng trên Báo Tiếng dân của Mạc Văn Trang mới đây là một ví dụ.

Mạc Văn Trang xuyên tạc, Chính phủ Việt Nam không quan tâm thực thi Công ước quốc tế về quyền trẻ em như đã ký kết năm 1989 và phê chuẩn năm 1990.

Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách và phủ nhận sạch trơn những nỗ lực và kết quả thực thi Công ước quyền trẻ em của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong suốt 28 năm qua.… Đọc tiếp

Read more

Cần bác bỏ lời kêu gọi vô căn cứ của Baskut Tuncak

Gần đây, Baskut Tuncak, chuyên viên của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Hóa, vì họ có đưa thông tin và chống việc nhà máy thép Formosa xả thải đầu độc biển miền Trung. Đây là lời kêu gọi vô căn cứ, bởi:

Thực tế, Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị truy tố về các tội “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”.

Trong thời gian sinh sống, làm việc tại TP HCM, Hoàng Đức Bình đã tham gia một số tổ chức, hội, nhóm chống đối, như “NoU Sài Gòn”, “Phong trào Lao động Việt”.… Đọc tiếp

Read more

Mắt để đâu rồi, hỡi Lê Thiên?

Những ngày gần đây, trên diễn đàn các trang mạng phản động đang “xôn xao” bởi sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Hòa chung “khí thế” đó, “nhà dân chủ” Lê Thiên đã “nhanh tay” tán phát bài viết “Lại Tết Mậu Thân Huế 1968! Thảm Sát! Rồi tượng đài, trai đàn!?” thể hiện rõ góc nhìn lệch lạc, xuyên tạc trắng trợn của Y về cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế.

Trước hết, xuyên suốt bài viết Lê Thiên đã cố tình xuyên tạc diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế, phục vụ cho mưu lợi cá nhân thấp hèn. Mượn cớ phê phán Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân, Lê Thiên đã cố chắp ghép nhiều sự kiện rời rạc, thiếu căn cứ; từ đó “gắp lửa bỏ tay người”, cho rằng: Việt cộng gây ra “những vụ thảm sát”, “những hố chôn tập thể ở Huế” trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968!… Tuy nhiên, những lời lẽ giả dối, trắng trợn của y đều không thể lừa bịp được ai.… Đọc tiếp

Read more

Sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của Trần Gia Phụng

Những ngày đầu năm 2018, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 – 2018). Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhìn nhận lại một cách toàn diện và sâu sắc sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc; đồng thời qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song, với thái độ thù địch của kẻ phản động, Trần Gia Phụng đã tung lên trang mạng danlambao bài viết: “Chuyện sau Mậu Thân” nhằm tuyên truyền những luận điệu sai trái phủ nhận những cống hiến hy sinh của quân và dân ta để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.… Đọc tiếp

Read more
1945990total sites visits.