Xảo ngôn của “Hội Ân xá quốc tế”

Trên các trang mạng xã hội gần đây liên tục xuất hiện các bài viết xuyên tạc Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền. Trong đó có “Tường trình của Hội Ân xá quốc tế” do Ngọc Trương dịch từ báo cáo của Hội Ân xá Quốc tế, trên trang mạng “danlambao.blogspot.com”.

Ngay đầu báo cáo, “Hội Ân xá quốc tế” đã đưa ra một nhận định hết sức phản động, vu cáo Đảng và Nhà nước ta: “Các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà vận động chính trị ôn hòa và các tín đồ tôn giáo là đối tượng bị xâm phạm nhân quyền, bao gồm việc bị giam giữ độc đoán, truy tố về an ninh quốc gia và các cáo buộc mơ hồ trong các vụ xét xử không công bằng và bị giam giữ lâu dài”.… Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập, phát triển của Đảng ta

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, trong những năm qua, hàng loạt hoạt động đối ngoại được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tiến hành nhằm tăng cường hợp tác và đối thoại chiến lược với nhiều đối tác, nâng cấp quan hệ song phương với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đường lối đó đã góp phần quan trọng tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.… Đọc tiếp

Read more

Le Nguyen, quái vật đội lốt người

Trong đám “dân làm báo”, Le Nguyen nổi lên là một kẻ hung hăng, điên khùng luôn coi thường kỷ cương phép nước, kẻ vô văn hóa và thiếu tôn trọng nhân cách con người. Y khoe khoang là có biết đọc, biết viết nhưng y lại không có “chữ’” mà cũng chẳng có “nghĩa”; trong con người y không hề có những phẩm chất văn hóa tối thiểu để làm người, bởi thực chất y là quái vật đội lốt người. Thú tính của y được thể hiện rõ qua các sản phẩm quái dị mà y hay rêu rao trên các trang mạng xã hội.

Thứ nhất, y tự cho rằng y biết “đọc”, biết “viết” nên hay mày mò lần giở từng trang sách, từng bài viết về cuộc đời Hồ Chí Minh của báo lề dân lẫn lề đảng.Đọc tiếp

Read more

Bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là hành động vô liêm sỉ

Trong những ngày qua, trên trang mạng “Danlambao” đã đăng tải một bài viết của bút danh Ng.Dân. Trong bài viết của mình, Ng.Dân đã cố tình bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định xã hội Việt Nam đương thời là một “xã hội điên loạn”.

Mở đầu bài viết của mình, Ng.Dân đã bộc lộ sự dốt nát khi không hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Y cho tất cả mọi người nhận thấy sự hằn học của mình đối với Bác khi dùng những từ “ngựa non háu đá”, cuồng ngông, cao vọng, xuẩn động, một đầu óc bất bình thường… để hạ bệ thần tượng, phủ nhận con đường tìm đường cứu nước của Bác.… Đọc tiếp

Read more
1935138total sites visits.