Tiếng nói lạc lõng, cô đơn của Mai Hữu Tín

Gần đây, trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù định, hoạt động đối ngoại quốc phòng đang là một trong những mặt mà các thế lực thù định đẩy mạnh chống phá. Lợi dụng sự kiện Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ, trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 5-9/3/2018, trên trang mạng Danlambao xuất hiện bài viết “USS Carl Vinson – Chiếc bóng cô đơn” của người mang bút danh Mai Hữu Tín. Nội dung bài viết xuyên tạc chính sách đối ngoại quốc phòng của Nhà nước Việt Nam, cho rằng thế sự đảo điên, kẻ cựu thù giờ trở thành thượng khách, thành cứu cánh, người anh hùng, kẻ bảo vệ một vùng không gian, vùng lãnh thổ rộng lớn, một vùng biển mênh mông mà giờ đây đang sắp mất bởi kẻ xâm lược mang tên Đồng chí, người anh em, hàng xóm tốt.… Đọc tiếp

Read more
1945993total sites visits.