Phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vô cùng hài lòng về câu chuyện xét xử mấy đại án tham nhũng gần đây. Rõ ràng, suy cho đến cùng, để xảy ra các đại án lớn về tham nhũng và cả các vụ án tham nhũng vặt, trước hết và quan trọng nhất có liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ quan. Ở đâu và nơi nào, nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lối sống trong sáng, thật sự là tấm gương về đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân vì nước thì chắc chắn rằng ở cơ quan ấy, đơn vị ấy không có tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tôi tin là như vậy Thực tế đã và đang chứng minh điều đúng đắn này.

Suy ngẫm về các đợt xét xử mấy đại án lớn cho thấy, phần lớn các vụ tham nhũng đều gắn liền với những người có chức, có quyền, có vị thế trong bộ máy công quyền.Đọc tiếp

Read more
1944807total sites visits.