Không kẻ thù nào có thể xuyên tạc được tư tưởng của C.Mác

Trong những ngày này, khi toàn thể giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới kỷ niệm 170 năm ngày ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848 – 24/2/2018), 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018) thì các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng những hành động xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng, học thuyết của C.Mác. Một trong những hành động lạc điệu đó, là các bài viết của Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Già đăng tải trên mạng Danlambao những ngày qua.

Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Già đã xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác khi cho rằng mô hình xã hội chủ nghĩa mà Mác chỉ ra là sai lầm.Đọc tiếp

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của hội “Nhà Giáo Miền Nam”

Chiến thắng 30/4/1975, là chiến công lẫy lừng của quân và dân ta. Thắng lợi đó đã mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước ta – kỷ nguyên độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự thật lịch sử đó rất rõ ràng và không thể phủ nhận. Cả thế giới hân hoan, chia sẻ niềm vui chiến thắng với dân tộc Việt Nam. Ấy vậy mà gần đây, trên trang Danlambao, các phần tử phản động lại tung ra bài viết: “Phải gọi đúng tên cho Ngày 30 Tháng tư Năm 1975 và phải thống nhất đất nước đúng cách”. Nội dung bài viết, đã phủ nhận bản chất và ý nghĩa của Chiến thắng 30/4/1975.

Sự thật lịch sử của chiến thắng 30/4/1975 là điều không phải bàn cãi.Đọc tiếp

Read more

Âm mưu xuyên tạc, phủ nhận Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ của Phạm Trần

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX họp Hội nghị lần thứ 7 để bàn bạc, quyết nghị các vấn đề về: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây, là những vấn đề rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước cũng như đời sống của cán bộ, công chức và người lao động, thu hút sự quan tâm và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bài viết của Phạm Trần “Hội nghị Trung ương 7 – Suy thoái, xuống cấp dài dài”, đăng trên blog Tiếng dân lại “phản ánh” không đúng với thực tế về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Đình Trọng – Kẻ giả danh yêu biển, yêu nước để nói càn

Thời gian gần đây, lợi dụng những vấn đề phức tạp liên quan đến chủ quyền biển đảo, các thế lực thù địch đang ra sức kích động, âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Điển hình là bài viết của Phạm Đình Trọng đăng trên Website “Dân làm báo” ngày 07/05/2018 với tiêu đề: “Cuộc xâm lược Biển Đông không diễn ra ở Biển Đông”.

Thứ nhất, Phạm Đình Trọng có tư tưởng hết sức phản động, phát ngôn sặc mùi chống phá, y cho rằng: “Không có Tổ quốc, đảng trở thành tổ quốc của những người cộng sản và họ ngạo ngược, xấc xược đưa lá cờ tổ quốc của vài triệu đảng viên, lá cờ của vài triệu đứa con lạc loài, tội lỗi của dân tộc Việt Nam lên ngang hàng là cờ của 95 triệu người dân Việt Nam”.… Đọc tiếp

Read more
1933331total sites visits.