Thước đo ý chí và ý thức dân tộc

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và kiều bào nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì Bán Nguyệt san Tự do ngôn luận số 290 đã đăng bài “43 năm đánh mất ý chí và tiêu diệt ý thức dân tộc”. Đây là bài viết xuyên tạc, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đánh đổi bằng xương, bằng máu để giành được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như ngày hôm nay.

Chúng ta biết rằng, lịch sử hàng nghìn năm dựng dựng nước, mảnh đất hình chữ S luôn phải chống lại giăc ngoại xâm. Vì vậy, hơn ai hết, chúng ta rất hiểu giá trị của hòa bình. Đánh Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là lựa chọn của lịch sử chứ không như luận điệu xuyên tạc của Nguyệt san Tự do ngôn luận cho rằng: “Cộng sản đã chọn con đường sai lầm là đưa quân xâm chiếm miền Nam cộng hòa”.… Đọc tiếp

Read more
1933332total sites visits.