Nguyễn Đình Cống ngày càng tự đánh mất mình

Gần đây, Nguyễn Đình Cống có bài viết trên trang mạng Bauxite Việt Nam với tựa đề “Quốc hội và mâu thuẫn lớn”. Điều mà ông Cống gọi là mâu thuẫn lớn là mâu thuẫn giữa danh và thực, giữa Đảng và Quốc hội, từ đó ông Cống đưa ra những đề xuất với Quốc hội và với Đảng tựu chung lại là Quốc hội phải xây dựng lại Hiến pháp, loại bỏ điều 4, hãy để Đảng là một lực lượng chính trị buộc phải cạnh tranh công khai và công bằng.

Viết ra những điều này, ông Cống tiếp tục trượt dài về tư tưởng chính trị, càng ngày càng tự đánh mất mình, rơi sâu vào nhóm những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, chống Đảng, hại dân. Trong thời gian vừa qua, thông qua một số trang mạng, ông Cống đưa ra những luận điệu gọi là góp ý, phản biện xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Sự tráo trở, bịa đặt của GS Nguyễn Đình Cống

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tập trung chống phá. Nhân kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, những phần tử thoái hóa biến chất như Nguyễn Đình Cống lại nhai lại các luận điệu nhằm chống Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và đòi đa nguyên chính trị.

Không có gì mới trong những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng của Nguyễn Đình Cống. Song, ý đồ của ông ta lần này là đòi phủ nhận Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.… Đọc tiếp

Read more

Cuồng ngôn, xuyên tạc là món ăn ưa thích của thế lực thù địch!

Thường thường, các thế lực thù địch chọn một chủ đề nhất định nào đó như vấn đề biển đảo, dân chủ nhân quyền, nói xấu lãnh tụ… để xuyên tạc, chống phá. Tuy nhiên, vẫn có một vài bài viết lại lựa chọn cách “tổng hợp” để thực hiện mưu đồ đen tối, xấu xa của mình. Gần đây, trên trang mạng danlambao có đăng bài: “Quái đản, quái thai” của blogger Hồ Chí Phèo là một trong những ví dụ điển hình. Nội dung của bài viết này có nhiều lời lẽ mang tính phản động, chống phá, xuyên tạc lịch sử, lãnh tụ, nói xấu Đảng và công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước ta hiện nay.

Thứ nhất, blogger Hồ Chí Phèo cho rằng: “ngày 30/4 hàng năm, người ta ăn mừng chiến thắng “long trời lở đất” đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.… Đọc tiếp

Read more

Ếch ngồi đáy giếng!

Ông Mai Thanh Truyết, người trong đám tháo chạy khỏi Việt Nam sau chiến thắng vĩ đại 30/4/1975 của nhân dân Việt Nam, hiện định cư tại Hoa Kỳ, có một học vấn “cao” về khoa học tự nhiên. Theo như tự khai, thì ông là cựu học sinh Trường Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1953-1960, Tiến sĩ Hóa học Đại học Besancon, Pháp; phụ tá phụ trách thí nghiệm hóa vô cơ, Trường Institut de Chimie, Besancon, Pháp. Chức vụ ở Việt Nam trước năm 1975, là giảng viên, trưởng ban hóa học, Đại học Sư phạm Sài Gòn; Giám đốc Học vụ, Viện Đại học Cao Đài, Tây Ninh. Sau ở Hoa Kỳ là nghiên cứu viên cho chương trình thuộc Viện Y tế quốc gia của một trường đại học; giảng viên hóa học đại cương; giám đốc một phòng thí nghiệm và xử lý phế thải… cùng một số chức vụ về giám đốc xử lý nước thải, kiểm soát an toàn và phẩm chất ở một số thành phố khác ở Mỹ.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu xảo ngôn và mưu đồ phản động của Ng. Dân

Gần đây, trên một số diễn đàn phản động xuất hiện bài viết “Vùng lên hay là chết” của Ng. Dân. Với lối xảo ngôn, Ng. Dân đã công khai xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng “đảng cách biệt, xa hẳn người dân”, và cả gan kêu gọi “vùng lên tận diệt đảng”.

Không thể xuyên tạc mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân

Đảng Cộng sản ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Trên con đường đấu tranh đi tới tự do, hạnh phúc, lịch sử dân tộc và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than thành người làm chủ đất nước, xây dựng cuộc sống mới.… Đọc tiếp

Read more

Một kiểu suy diễn, lừa phỉnh không mới của Ánh Liên

Gần đây, trên trang “Việt Nam Thời báo”, có bài viết với tiêu đề: “Kiểm soát quyền lực bằng đạo đức cách mạng” của Ánh Liên. Nội dung bài viết thể hiện sự suy diễn, lừa phỉnh người đọc.

Ánh Liên khái quát tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII Đảng Cộng sản Việt Nam một cách phiến diện, không đầy đủ và mập mờ, xuyên tạc bịa đặt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Mọi người đều biết, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước ta chứ đâu phải là ý kiến cá nhân của riêng ai. Ấy vậy mà, Ánh Liên gán ghép cho đó là của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cần khẳng định với Phạm Nhật Bình – tác giả bài viết “Mất niềm tin vào cách mạng” rằng:

Thứ nhất, không thể phủ nhận niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam;

Thứ hai, sự thật đó đã tồn tại gần 90 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm quyền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến nay, kể cả những thời khắc cách mạng Việt Nam lâm vào tình thế khó khăn, nguy hiểm nhất như khi Đảng Cộng sản Đông Dương buộc phải ra Nghị quyết về việc tuyên bố “tự giải tán” để rút vào hoạt động bí mật như những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám thành công, chưa khi nào nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ đảng viên của Đảng Mất niềm tin vào cách mạng;

Thứ ba, nói nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng” như tác giả Phạm Nhật Bình đã nêu trong bài viết của mình cũng có nghĩa đội ngũ đảng viên và nhân dân Việt Nam nói chung đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu đúng như vậy thì cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ không thể phát triển như nó đã và đang phát triển để khẳng định không chỉ sức sống mãnh liệt, mà ngày càng tỏ rõ tính ưu việt của nó trong khu vực cũng như trên toàn thế giới;

Thứ tư, như là hệ quả tất yếu của điều thứ ba nêu trên, nếu nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng”, đội ngũ đảng viên mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thì thử hỏi, có tổ chức hay cá nhân nào còn tin cậy để trên cơ sở đó lựa chọn Việt Nam làm đối tác để hợp tác và phát triển trên nhiều cấp độ khác nhau, bởi trên thực tế, Việt Nam đã và đang là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ không chỉ có trình độ phát triển khác nhau mà chế độ chính trị cũng rất khác biệt nhau, trong đó có cả những đối tác vốn là thù địch của Việt Nam như thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ và một số nước chư hầu của đế quốc Mỹ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;

Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, từ đó đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử ghi nhận và được quy định trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1932461total sites visits.