Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Mưu đồ thâm độc của Văn Biển

Mới đây, trên trang mạng “Baotiengdan”, Văn Biển đã tung lên bài viết “Bên chiếc quan tài lạ ở cõi âm”. Nội dung bài viết là một câu chuyện hư cấu do Y tưởng tượng ra nhằm phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận những thành quả của nhân dân lao động và nhân loại tiến bộ đã đạt được, trong đó có nhân dân ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Y cho rằng: “chủ nghĩa cộng sản, một sự lừa dối lớn nhất của thế kỷ… một thứ chủ nghĩa đã lỗi thời độc hại”. Đây là luận điệu sai trái, phản động và phản khoa học.

Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời, với bản chất cách mạng và khoa học của nó đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vũ khí tư tưởng sắc bén để đấu tranh xóa bỏ chế độ bóc lột, hướng tới thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Huy Vũ – xuyên tạc Luật An ninh mạng

Sau khi Chủ tịch nước ký lệnh ban hành Luật An ninh mạng, lợi dụng vấn đề này, FB Nguyễn Huy Vũ đã đăng bài viết có tiêu đề: “Luật An ninh mạng: mở đường cho một cuộc trấn áp mới”. Thực chất, nội dung bài viết hoàn toàn xuyên tạc nội dung Luật An ninh mạng mà kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV vừa thông qua. Luận điệu của Nguyễn Huy Vũ là cực kỳ nguy hiểm, nhằm kích động nhân dân lên tiếng phản bác Luật An ninh mạng mà Chủ tịch nước vừa ký ban hành, tư tưởng thù địch của Y được thể hiện trên các nội dung sau:

Thứ nhất, Y cho rằng: “Luật An ninh mạng này là một công cụ góp phần củng cố và thắt chặt chế độ công an trị của Việt Nam, ảnh hưởng đến tất cả các mặt của xã hội từ tầm mức cá nhân đến an ninh quốc phòng”.Đọc tiếp

Read more

“Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”

Vừa qua, sau những “màn lừa đảo” gây kích động người dân biểu tình thì bộ mặt thật của các phần tử phản động bị lật tẩy, phanh phui, những tưởng bọn kẻ “Mặt người, dạ thú” xấu hổ trước nhân dân. Ấy vậy mà, trên trang mạng xã hội, Nguyễn Thị Bích Ngà không “ngượng mồm” viết bài: “Quy trình khốn nạn”, bóp méo sự thật, xuyên tạc trắng trợn chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, của Nhà nước ta.

Chúng ta biết rằng ở Việt Nam, quyền tự do ngôn luận của mỗi người dân đã được hiến định rất rõ trong Hiến pháp. Người dân có quyền được phản biện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và Nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật.… Đọc tiếp

Read more

Sự khôi hài của Giáo sư Nguyễn Đình Cống!

Thưa “Giáo sư” Nguyễn Đình Cống, tôi có đọc bài viết của “Giáo sư” trên “baotiengdan.com với tiêu đề: “Tiếp xúc cử tri”. Lời lẽ của “Giáo sư” thật khôi hài, tôi cho rằng ngài thật thiếu hiểu biết và quá định kiến, tầm thường. Ngài viết rằng: “Chẳng là trước đây, khi còn là đảng viên, còn hoạt động tích cực và được tín nhiệm ở địa phương, tôi đã vài lần được chọn tham dự các buổi tiếp xúc cử trị của Quốc hội, của HĐND thành phố, đã biết được những kịch bản mưu ma, trước quỷ trong đó”. Xin hỏi “Giáo sư”, cái mà “Giáo sư” cho là: “những kịch bản mưu ma, trước quỷ” đó là cái gì vậy? Phải chăng, đó phải là sự bịa đặt của “Giáo sư”, những định kiến với những suy nghĩ đen tối mà “Giáo sư” tự mình nghĩ ra.… Đọc tiếp

Read more
1939753total sites visits.