Hãy cảnh giác trước lời kêu gọi “Tổng biểu tình” ngày 2/9 của bọn phản động

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 73 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, thì bọn cơ hội, phản động chính trị trong, ngoài nước lại ráo riết kêu gọi toàn dân xuống đường “Tổng biểu tình” để làm “Một cuộc Cách Mạng Tháng 8 lần thứ 2” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là một âm mưu, thủ đoạn chính trị thâm độc và nguy hiểm của kẻ thù cần được toàn dân nhận diện và đấu tranh làm cho thất bại.

Gần đay, trên trang mạng Danlambao, bọn phản động đã tung ra bài viết: “Từ lời nói đến hành động: Chính bạn sẽ làm gì trong ngày 2 tháng 9?”. Trước hết, chúng vu cáo: “Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu… là những đạo luật “hành dân”, “hại nước”… Vì thế, cả nước phải xuống đường “tổng biểu tình” vào ngày 2/9, nhằm lật đổ chế độ “độc tài đảng trị” bằng các thủ đoạn như: làm kẹt xe, tạo sự tê liệt toàn thành phố, thậm chí phá cầu, chiếm công sở, đốt xe cộ, xé Quốc kỳ, dùng gạch đá, bom xăng chống người thi hành công vụ, viết lời kêu gọi biểu tình lên các tờ tiền có mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 đồng để dễ dàng tán phát, lan truyền thông tin tới cả những người không dùng mạng xã hội và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, kích thích sự tò mò của người dân thiếu hiểu biết thông qua những đồng tiền mệnh giá thấp.… Đọc tiếp

Read more
2603962total sites visits.