Tưởng Năng Tiến – Kẻ xuyên tạc Bia tưởng niệm Khánh Khê

Lợi dụng việc bảo tồn và tôn tạo Bia tưởng niệm Khánh Khê tại bản Pa Pách (xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), các thế lực thù địch, tổ chức phản động trong và ngoài nước đã liên tục đăng tải các thông tin, bài viết xuyên tạc sự việc này. Mới đây, Tưởng Năng Tiến đã đăng bài: “Dư âm của ngày lễ tạ ơn” trên trang mạng Danlambao, với âm mưu xuyên tạc sự thật và ý nghĩa của việc bảo tồn và tôn tạo Bia tưởng niệm Khánh Khê, nhằm vu cáo, bôi nhọ đường lối, chủ trương, chính sách đền ơn, đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước ta.

Sự thật về công trình bảo tồn và tôn tạo Bia tưởng niệm Khánh Khê

Ngày 17/2/1979, Trung Quốc ngang nhiên phát động cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn đánh vào Việt Nam trên toàn tuyến Biên giới phía Bắc, kéo dài suốt một dải từ Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn đến Quảng Ninh.…

Read more

“Ăn không, nói có”, “Mượn gió, bẻ măng” – bí kíp của Danlambao

Mới đây, trên “Danlambao”, tác giả Ông Bút có bài viết với nhan đề: “Xin được chết, được sống như anh”. Nội dung bài viết cũng không có gì khác hơn việc lợi dụng một số vấn đề tiêu cực xã hội và công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng để bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Giống như những kẻ khác trong đám “Danlambao” thích nhai lại những luận điệu cũ rích, Ông Bút lợi dụng việc một số cán bộ của Đảng, Nhà nước ta vừa qua đời để lộng ngôn: “nếu được ăn no mà chết…, thiên hạ ai không mơ ước”. Ngay một đứa trẻ cũng được dạy nên tôn trọng người đã khuất. Theo đạo lý đó, thì nhân cách của một người cầm bút như Ông Bút, đã tha hóa đến tột cùng, khi Ông có thể “đổi trắng, thay đen”, “ăn không, nói có”, sẵn sàng bôi nhọ danh dự, phẩm giá của người đã khuất để phục vụ cho những mưu đồ đê hèn.…

Read more

Sự lộng ngôn của Nguyên Thạch

Gần đây, trên blog Damlambao xuất hiện bài viết của Nguyễn Thạch với tựa đề “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử của chuỗi phá hoại” thể hiện rõ cái nhìn thiển cận, thiếu khách quan, mang nặng sự hằn học, xúc phạm, xuyên tạc và phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

Vẫn là những sự kiện và các vấn đề như “Hội nghị Thành Đô 1990”, “Cải cách ruộng đất”, “Cải tạo công thương nghiệp”, “Đại thắng mùa Xuân 1975” hay “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”… được Nguyễn Thạch dẫn ra để làm minh chứng cho những nhận định, bình luận đầy chủ quan, với ý đồ xuyên tạc, xúc phạm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Y lập luận rằng: “Tất cả những động thái này của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hủy diệt tiềm năng của đất nước, bóp nghẹt Tự do, Dân chủ, Nhân quyền”.…

Read more

Lê Dủ Chân – kẻ xuyên tạc Quốc kỳ Việt Nam

Gần đây, trên trang mạng Dân làm báo, Lê Dủ Chân đã phát tán bài viết với tiêu đề “Cờ đỏ sao vàng và tôi”. Nghiên cứu bài viết tôi thấy Lê Dủ Chân là người hạn chế về nhận thức, không hiểu biết về lịch sử dân tộc, về Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, đặc biệt là về lịch sử lá cờ Tổ quốc. Lê Dủ Chân cho rằng: “Lá cờ đỏ sao vàng không xuất xứ từ trong lòng dân tộc Việt Nam”. Đây là sự thiếu hiểu biết, tư duy theo kiểu suy diễn, xuyên tạc, lại được các thế lực phản động cổ súy nên Lê Dủ Chân đã bộc lộ rõ ý đồ công khai chống đảng cộng sản, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, xuyên tạc thành quả cách mạng và đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ta.…

Read more