VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ LỆ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC

Thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (17/02/1979 – 17/02/2019), lợi dụng sự kiện này, ngày 16/02/2019, trên trang www.danluan.org Mạnh Kim đã có bài viết “40 năm sau cuộc chiến, VN đang trở thành gì của Trung Quốc”. Trong bài viết này, Mạnh Kim đã cố tình xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng nước ta khi cho rằng “Biển  Đông đang bị gặm nhấm lấn mòn. Chủ quyền biên cương đang bị đe dọa. Cả “chủ quyền” kinh tế cũng bị thao túng”. Từ đó Y đã đưa ra luận điệu mang tính chất nhảm nhí, mù quáng, công kích, phản động khi xác định “Việt Nam đang lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc”.…

Read more

Một chiêu trò mới chống phá Đảng

Trên trang mạng xã hội, Bureau CTM Media – Á Châu ngày 21/02/2019 có đăng bài viết: “Đảng CSVN: Cái mụn nhọt cuối cùng!” Không rõ tác giả là ai, nhưng nội dung mang tính hằn học chống Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Một trong những chiêu trò mới là các thế lực thù địch vừa không công khai danh tính của kẻ viết, vừa lấy sự kiện lịch sử để xuyên tạc hiện tại, qua đó lừa phỉnh người đọc.

Nội dung bài viết chúng xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi kết luận sự chấm dứt vai trò đó một cách “tất yếu” là hết sức phản động, đó là sự đê tiện đến cùng cực của những kẻ khoác áo người Việt Nam “yêu đồng bào, yêu đất nước quê hương”.

Những kẻ xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thực ra họ chẳng hiểu gì về lịch sử của dân tộc Việt Nam.…

Read more

Không thể xuyên tạc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979

Lợi dụng sự kiện, Kỷ niêm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2019), Phạm Trần đã đăng tải bài viết “Quốc sử và 40 năm cuộc chiến Việt – Trung” đăng trên Danlambao, bằng luận điệu vu khống Đảng, Nhà nước ta né tránh, lãng quên, không quan tâm đến chính sách đối với thương binh, cựu binh, thân nhân liệt sĩ tham gia cuộc chiến đấu, nhằm xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước; chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc. Luận điệu này của Phạm Trần hoàn toàn là sai trái. Bởi sự thật:

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không bao giờ lãng quên cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Cuộc chiến đấu chính nghĩa này là một trong những trang sử vàng oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” NỘI BỘ TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TỪ NƯỚC NGOÀI

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tìm mọi cách thực thi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ ta. Khi có thời cơ, chúng sẽ kết hợp các biện pháp “nội công, ngoại kích”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dày công xây dựng. Đây là những vấn đề chúng ta cần nhận diện và vạch trần.

1. Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch từ nước ngoài

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch từ nước ngoài nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta hiện nay là một cuộc đấu tranh rất quyết liệt và nóng bỏng.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU KÊU GỌI BIỂU TÌNH CỦA NGUYÊN THẠCH

Vào ngày 27 và 28/2/2019, thủ đô Hà Nội sẽ là tâm điểm của thế giới khi diễn ra Hội nghị thượng đình Mỹ – Triều Tiên lần thứ hai. Ngay từ bây giờ, Việt Nam đang ráo riết làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Vậy mà, trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạch và nhiều kẻ phản động khác đã có những hành động trái ngược khi ra sức kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc, nham hiểm cần được vạch trần.

Nguyên Thạch kêu gọi biểu tình với âm mưu gì?

Nguyên Thạch hô hào: “Thứ Tư và thứ Năm ngày 27 và 28/2/2019 tới đây người Việt Nam, già trẻ gái trai, công nhân, nông dân, dân oan, sinh viên học sinh cùng các tầng lớp trong xã hội trên 63 tỉnh thành và Thủ đô Hà Nội hãy xuống đường biểu tình.

Read more

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN XẤU ĐỘC CỦA LÊ VŨ HÙNG

Gần đây, trên trang mạng dân làm báo, xuất hiện bài viết của Lê Vũ Hùng với tiêu đề “Cộng Sản Việt Nam và câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông”. Bài viết đã bịa đặt, xuyên tạc về lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng và tình hình đất nước ta hiện nay. Sự xuyên tạc, bịa đặt này cần phải được đấu tranh, vạch trần và bác bỏ.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng miền Nam là thực hiện khát vọng độc lập, dân tộc, thống nhất đất nước của cả dân tộc Việt Nam. Sau khi hiệp định Giơnevơ được ký kết, với mưu đồ biến Việt Nam thành thuộc địa, làm bàn đạp chiến lược để thực hiện bá chủ thế giới, Mỹ đã nhảy vào miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm; thưc hiện chính sách độc tài và tàn bạo đối với nhân dân miền Nam như: ra luật 10/59, “lập ấp chiến lược” với phương châm “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”, đã gây ra tội ác tày trời đối với nhân dân Miền Nam nói riêng, với dân tộc Việt Nam nói chung.…

Read more

NHẬN DIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống xã hội. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”[1]. Nhờ đó đã động viên, khích lệ nhân dân vượt qua bao khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên, những năm qua kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm, bị buông lỏng, sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến.…

Read more

Vũ Đông Hà – Kẻ loạn ngôn, man trá!

Trên trang mạng danlambaovn, ngày 16.2.2019, có bài viết với tiêu đề: “Từ nạn độc tái đến họa mất nước và thử thách của phong trào dân chủ”, của bút danh Vũ Đông Hà. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc lịch sử một cách hết sức trắng trợn và kích động, dẫn dắt các lực lượng “dân chủ” chống phá cách mạng Việt Nam. Vẫn là sự liệt kê một cách vô thức những luận điệu cũ rích, xằng bậy, vô căn cứ mà những kẻ nhân danh, núp bóng “dân chủ” đã “ca” mãi bấy lâu nay.

Vũ Đông Hà, do quá “mù” về kiến thức lịch sử mà không thể hiểu được rằng, sự ra đời và xác lập quyền lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả khách quan của cả một chuỗi dài cuộc chạy đua hòa bình giữa các lực lượng, đảng phái trong suốt nhiều thập niên của nửa đầu thế kỷ thứ XX.…

Read more

MƯU ĐỒ NHAM HIỂM CỦA KÔNG KÔNG

Những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng phản động đã “đồng loạt” tán phát bài viết CSVN, kẻ “mặc áo giấy chuyên nghiệp” của nhà dân chủ “mặt người, dạ thú” ẩn danh dưới cái tên Kông Kông. Nội dung bài viết là sự xuyên tạc trắng trợn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới đây.

  1. Việt Nam có nhiều lợi thế để tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai

Việc Mỹ và Triều Tiên thống nhất lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai xuất phát từ sự đánh giá khách quan, toàn diện về những lợi thế sẵn có của Việt Nam. Trước hết, đến Việt Nam hành trình của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ rút ngắn đáng kể so với hành trình đến Singapore vào năm ngoái, chuyến bay của ông chỉ qua không phận Trung Quốc nên sẽ an toàn hơn.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Thành Đỗ

Mỗi khi đất nước có sự kiện hay những vấn đề xã hội thì trên một số trang mạng như danlambao xuất hiện những bài viết xuyên tạc sự thật, làm trắng đen lẫn lộn, đánh lạc hướng dư luận, nhằm tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Không ngoài mục đích trên, mới đây, nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần hai dự kiến tổ chức vào ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội. Trên trang mạng Danlambao, Thành Đỗ có bài viết: “Bạn nghĩ gì, mong chờ gì về thượng đỉnh Hoa Kỳ – Bắc Hàn tại Hà Nội – Việt Nam”. Nội dung bài viết Y đã xuyên tạc, phủ nhận vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, với mục đích cản trở, gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.…

Read more