Tam quyền phân lập – Cái bánh vẽ của Trung Nguyễn

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch đang ráo riết đăng tải nhiều bài viết có tính chất xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng sự thật về những phát ngôn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hành động này của các thế lực thù địch, thực chất chỉ là để thực hiện âm mưu đòi “Tam quyền phân lập”, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Chính phủ đối với đất nước. Đó là một chiêu trò chính trị cũ mèm, nhưng rất thâm độc của bọn phản động, kẻ sốt sắng nhất, trong số đó là Trung Nguyễn, với bài viết: “Thủ tướng Phúc không gạt bà con đâu” đăng trên trang mạng

Read more

Không thể xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay

Ngay từ đầu năm 2019, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” lại được những “nhà dân chủ mới” tìm mọi cách “làm nóng lên” nhằm phục vụ mưu đồ chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Điển hình là bài viết “Thành tích vi phạm nhân quyền năm 2018 của Việt Nam”, đăng trên trang mạng Bauxite Việt Nam của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW). Nội dung bài viết đã xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Thực tiễn Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc này. 1. Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền con người Với mưu đồ chống phá, mở đầu bài viết “nhà dân chủ” này “lớn tiếng”: Tại Việt Nam nhân quyền là một ân

Read more