Bác bỏ luận điệu “thoát Trung” của bọn phản động

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, trên trang danlambaovn.blogspot.com đã đăng tải bài viết “Nguyện vọng thoát Trung qua lá thư gửi Tổng thống Mỹ của nhân sĩ trí thức Việt Nam” của Diễm Thi có nội dung: “Chính phủ Việt Nam muốn thúc đẩy càng nhanh càng tốt chuyển động thoát Trung”. Theo đó, thì Việt Nam phải bỏ chính sách “Ba không” để liên minh với nước thứ ba (Mỹ). Đây, là sự kích động, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, cần phải kịp thời đấu tranh bác bỏ vì:

Một là, những bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông hiện nay không chỉ liên quan đến 5 nước 6 bên có yêu sách chủ quyền mà còn trực tiếp liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và khu vực. Đây là vấn đề phức tạp, lâu dài, không thể giải quyết ngay trong ngày một, ngày hai và vấn đề Biển Đông không thể do một nước lớn hay một vài cường quốc nào đó dàn xếp, quyết định.…

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam

Những năm qua, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giáo dục của Việt Nam đã tích cực đổi mới và thu được nhiều kết quả to lớn. Nhưng đáng tiếc rằng, một số người đưa ra những ý kiến ác ý, phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam. Điển hình là, ngày 19/12/2018, trên songchis blog có bài viết: “Một nền giáo dục thất bại. Một nhà nước thất bại. Một quốc gia thất bại” của tác giả Song Chi. Sau đó bài viết được trang mạng Bureau CTM Media – Á châu đăng tải lại vào ngày 21/12/2018. Trong bài viết này, chỉ dựa vào một số biểu hiện tiêu cực trong ngành giáo dục, Song Chi đưa ra luận điệu “Một nền giáo dục thất bại”. Thực tiễn thành tựu giáo dục của Việt Nam đã bác bỏ luận điệu sai trái này.…

Read more