Dã tâm thâm độc của Nguyễn Lân Thắng

Lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để hô hào, kích động nhân dân biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Gần đây, nhân sự kiện người dân ở Hồng Kông biểu tình đòi xóa dự luật dẫn độ, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên. Điển hình là, ngày 16.06.2019 trên trang mạng Rfavietnam đăng tải bài viết của Nguyễn Lân Thắng Bao giờ cho đến Hong Kong”. Nội dung bài viết hàm chứa sự quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, với ý đồ đen tối nhằm kích động nhân dân biểu tình, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.…

Read more

Những luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyễn Tiến Dân về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Trong những năm vừa qua, uy tín và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng cao, không chỉ bởi quan điểm, đường lối đúng đắn, sáng tạo, hợp lòng dân, mà còn bằng hành động thiết thực, cụ thể nói đi đôi với làm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với những ai đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, làm phương hại đến thanh danh của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã nhìn thấy mối nguy cơ của tham nhũng sẽ làm suy yếu Đảng, giảm sút niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Với dũng khí và quyết tâm chính trị cao, bằng mưu lược và sự giúp sức của các cộng sự, cơ quan chuyên trách, Ông đã phất cao ngọn cờ chống tham nhũng, chống lộng quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ liêm chính, vì dân, vì nước.…

Read more