Quân đội và Công an – Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng (Kỳ hai)

Thứ hai, Công an nhân dân Việt Nam – Biểu tượng của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là lý tưởng cao đẹp, truyền thống hào hùng, thể hiện bản chất tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam. Truyền thống hào hùng, bản chất và lý tưởng cao đẹp đó đã cho thấy, Công an nhân dân Việt Nam luôn một lòng, một dạ chiến đấu bảo vệ tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì hòa bình, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Xuyên suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành gần 75 năm qua đã chứng minh, Công an nhân dân Việt Nam luôn phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.…

Read more

Cảnh giác với giọng điệu xuyên tạc, kích động chống đối chế độ của Trung Nguyễn

Lợi dụng tàu Hải dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam, Trung Nguyễn lại tán phát trên trang mạng danlambao bài viết: “Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ ảo tưởng dựa Nga chống Tàu” ngày 14/8/2019. Với nhiều nội dung, nhưng Trung Nguyễn không có được một lời nào phản đối hành động sai trái của Trung Quốc mà chỉ nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại là một trong những chủ đích bài viết.

Trung Nguyễn rất hồ đồ khi nói Việt Nam ta “dựa Nga, chống Tàu”. Bởi lẽ, Trung Nguyễn chỉ dựa vào Repsol một công ty của Tây Ban Nha rút khỏi dự án Rồng Vàng Đỏ hay sẽ mời một công ty khác như Rossneft của Nga vào tham gia thăm dò khai thác, làm ăn với Việt Nam để suy đoán là không có cơ sở.…

Read more

Quân đội và Công an – Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng (Kỳ một)

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của Quân đội, Công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng với nội dung xuyên tạc bản chất, truyền thống nhằm hạ bệ uy tín của Quân đội, Công an. Mới đây, bài viết của Vũ Đông Hà “Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú… và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc” trên Danlambao cho rằng: Quân đội hèn với giặc và Công an ác với dân. Luận điệu này của Vũ Đông Hà là hoàn toàn sai trái, bịa đặt. Bởi lẽ:

Thứ nhất, Quân đội nhân dân Việt Nam – Biểu tượng của tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”

Chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù làm phương hại đến mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta là thể hiện chức năng, nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA NGUYỄN THẠCH

Lợi dụng vấn đề tàu khảo sát địa chất HD-8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông,  ngày 12/8/2019, Nguyễn Thạch đã đăng trên trang mạng danlambao bài viết: “các tướng lĩnh hãy cùng toàn dân diệt trừ tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ tay sai cho Trung cộng” với nội dung xuyên tạc nhằm kích động, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Thạch đã hàm hồ cho rằng:“Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở Bãi Tư Chính, nơi mà ngay cả Hoa kỳ và các nước đồng minh Anh , Pháp, Nhật, Ấn Độ… cũng rất quan tân lo lắng và đưa cả chiến hạm đến đây….Thế mà đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn câm như hến!”.

Thiết nghĩ, Nguyễn Thạch đang sống ở một thời đại rất văn minh như ngày nay mà lại có những suy nghĩ và suy luận thiếu hiểu biết như vậy?…

Read more

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo hiện nay và chống các quan điểm sai trái, phản động tuyên truyền, xuyên tạc vấn đề trên

Những năm qua, tình hình biển Đông luôn có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến xây dựng, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thể hiện quan điểm nhất quán, kiên quyết, kiên trì với những đối sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hiện nay, xu hướng vừa hợp tác, vừa đấu tranh giữa các quốc gia trở thành xu thế chung của các nước trên thế giới, kể cả trong quan hệ song phương và đa phương. Từ đó, những điểm bất đồng giữa các quốc gia, dân tộc được giải quyết trên nền tảng hòa bình, đối thoại và cùng nhau tìm giải pháp chung theo đúng tinh thần của luật pháp quốc tế.…

Read more

PHẠM TRẦN – KẺ DỐI TRÁ, LỪA LỌC

Lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để xuyên tạc, bóp méo, hô hào, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa  là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Không ngoài mục đích trên, gần đây khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019), trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên. Điển hình là, ngày 15.8.2019 trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, phần tử phản động Phạm Trần có bài viết Nói dóc vượt chỉ tiêu”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, xuyên tạc, phản động khi cho rằng: “không thể có chuyện “cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám”.

Read more

Trần Trung Đạo – Kẻ xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam

Đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Nhờ thực hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo đó đã góp phần quan trọng tạo ra môi trường hòa bình, ổn định, điều kiện thuận lợi và tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, một số “người yêu nước”, “nhà dân chủ”, “học giả”…  tự xưng đã cảm thấy bất đồng và tìm mọi cách nhằm phê phán, bác bỏ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay. Bài viết “Hậu quả của chính sách đối ngoại “đu dây” và quốc phòng “ba không”” của Trần Trung Đạo đăng trên trang mạng baotiengdan là một trong những bài viết xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam.…

Read more

VẠCH TRẦN KẺ LỢI DỤNG SỰ KIỆN BÃI TƯ CHÍNH ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Sau khi sự kiện nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc tình hình chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng gây chia rẽ, tạo ra sự bất ổn cho đất nước. Nhưng với sự nỗ lực không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước ta đã buộc các tàu Trung Quốc phải rút khỏi khu vực. Kết quả đấu tranh đó đã khẳng định Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng luật pháp quốc tế. Đồng thời vạch trần những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây bất ổn cho đất nước.

Read more

Lời xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Đình Cống

Ngày 08 tháng 8 năm 2019 trên tờ Bauuxite Việt Nam, Nguyễn Đình Cống với bài viết: “Biện pháp cơ bản lập quyền dân”,  là sự xuyên tạc bỉ ổi Quy trình chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới của Đảng ta. Nguyễn Đình Cống, cố tình không biết rằng: Trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ quy trình 5 bước với nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Quy trình nhân sự tái cử: 

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ lần 1 để đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ, phó bí thư, bí thư cấp uỷ đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.…

Read more

TRUNG NGUYỄN – KẺ “NHẬN GIẶC LÀM CHA” VÀ ĐI NGƯỢC LẠI LỢI ÍCH QUỐC GIA

 Lợi dụng sự kiện bãi Tư Chính và những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc, ngày 04/8/2019 Trung Nguyễn – kẻ cơ hội, phản động lại tiếp tục đăng tải trên trang Baotiengdan bài viết: “Bãi Tư Chính bộc lộ rõ sai lầm chiến lược của Cộng sản Việt Nam”. Toàn bộ bài viết, đã lộ rõ bản chất cơ hội, phản động của Trung Nguyễn – kẻ cơ hội, phản động, phần tử chống cộng có tiếng trên các trang mạng xã hội. Trung Nguyễn đang cùng đồng bọn của Y điên cuồng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chống phá cách mạng Việt Nam bằng nhiều chiêu thức hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Thứ nhất, Trung Nguyễn lợi dụng những trang chấp chủ quyền trên biển Đông để xuyên tạc, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “đang toan tính những việc đi ngược lại quyền lợi quốc gia dân tộc”

Chúng ta đều đã biết, sự thực thì từ ngày 4/7/2019, tàu địa chất Haiyang Dizhi 8 (Hải dương 8), được hộ tống bởi một số tàu Hải cảnh và tàu cá Trung quốc đã tiến hành kéo cáp, khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam tại khu vực từ Lô 154 đến Lô 130 và từ Lô 131 đến Lô 155.…

Read more